admin

 • Menachem Mirski – Lekarstwo na egzystencjalną samotność. Refleksja nad paraszą Teruma.

  Wyobraź sobie, że na naszej planecie doszło do wielkiej, apokaliptycznej katastrofy i jesteś jedynym człowiekiem, który ją przeżył. Wszystkiego, w tym jedzenia, jest wciąż pod dostatkiem, więc nie musisz się martwić, że umrzesz z głodu. W istocie w tym momencie cała planeta należy do ciebie, bo nie ma nikogo, z kim musiałbyś ją dzielić. A…

  Read more

 • Rabbi Mati Kirschenbaum: Czy Wiekuisty liczy (na) Twoje pieniądze?

  W Koranie każda sura (porcja lub rozdział), nosi nazwę albo związaną z jej głównym tematem, albo z pamiętnym słowem, które zawiera. Odkąd się tego dowiedziałem, co tydzień zadaję sobie jedno pytanie: jak wyrazić istotę tej parszy jednym słowem? Niektóre odpowiedzi nasuwają się same. Parszę Bereszit, opisującą początki świata, można by nazwać tylko „Stworzeniem”. Paraszat Noa,…

  Read more

 • Rabin Mati Kirschenbaum: Święto Pesach

  Trwające właśnie Święto Pesach znane jest pod trzema innymi imionami. Pierwsze z nich to Chag HaMacot, Święto Macy, odwołujące się do niezakwaszonego chleba spożywanego w jego trakcie na pamiątkę pośpiechu w którym Izraelici opuścili Egipt. Drugie to Chag HaAwiw, Święto Wiosny, przypominające nam o miejscu Pesach w kalendarzu żydowskim – święto to rozpoczyna się w…

  Read more

 • Menachem Mirski – Ofiara jako narzędzie harmonizacji ludzkiego życia. Refleksja nad paraszą Caw.

  Istnieją zasadniczo dwie przeciwstawne postawy, jakie człowiek może przyjąć wobec swojej egzystencji: głęboka pokora wobec nieskończoności wszechświata i nieskończonej złożoności ludzkiego życia, oraz postawa arogancji – „solipsystycznego narcyzmu”, wedle którego wszystko, w tym drugi człowiek, traktowane jest jako przedmiot, który został stworzony wyłącznie po to, by służyć nam i naszym przedsięwzięciom. Zdecydowana większość ludzi żyje…

  Read more

 • Wajikra, Rabbi Mati Kirschenbaum: Czas przyjrzeć się ofiarom.

  Objawienie na Synaju już się dokonało, budowa Namiotu Zgromadzenia dopiero co dobiegła końca. Księga Kapłańska rozpoczyna się w momencie, w którym teologiczne i materialne podwaliny religii wyznawanej przed świeżo wyzwolonych z Egiptu Izraelitów zostały właśnie położone. Dlatego czytana przez nas w tym tygodniu parsza Wajikra, pierwszy i zarazem tytułowy ustęp Księgi Kapłańskiej (Wajikra) może skupić…

  Read more

 • Dr Menachem Mirski – Świętość i splendor. Refleksja nad paraszą Wajachel-Pekudei

  Porcja Tory na ten tydzień opowiada nam o budowie przybytku, organizacji religijnego kultu i wielu innych aspektach z tym związanych. Słowem, opowiada nam o budowie świętej przestrzeni, w której miał pomiędzy Izraelitami zamieszkać Wiekuisty. Historia ta i wszystkie te opisy stanowią okazję do postawienia i udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czym jest świętość?Nie jest łatwo…

  Read more

 • Tecawe. Komentarz Rabbi Mati Kirschenbaum

  Wioski Swanetii, górskiego regionu w południowo-zachodniej Gruzji, są niezwykle malownicze. Nic dziwnego – leżą na tle ośnieżonych szczytów Kaukazu, najwyższego pasma górskiego w Europie. Jednak ta doskonała lokalizacja nie jest ich cechą charakterystyczną. Tym, co odróżnia je od alpejskich wiosek, np. w Austrii czy Szwajcarii, jest las kamiennych wież, które przyćmiewają drewniane domy u ich…

  Read more

 • Menachem Mirski – Lekarstwo na egzystencjalną samotność. Refleksja nad paraszą Teruma.

  Wyobraź sobie, że na naszej planecie doszło do wielkiej, apokaliptycznej katastrofy i jesteś jedynym człowiekiem, który ją przeżył. Wszystkiego, w tym jedzenia, jest wciąż pod dostatkiem, więc nie musisz się martwić, że umrzesz z głodu. W istocie w tym momencie cała planeta należy do ciebie, bo nie ma nikogo, z kim musiałbyś ją dzielić. A…

  Read more

 • Rabbi Mati Kirschenbaum:Czy Wiekuisty liczy (na) Twoje pieniądze?

  W Koranie każda sura (porcja lub rozdział), nosi nazwę albo związaną z jej głównym tematem, albo z pamiętnym słowem, które zawiera. Odkąd się tego dowiedziałem, co tydzień zadaję sobie jedno pytanie: jak wyrazić istotę tej parszy jednym słowem?Niektóre odpowiedzi nasuwają się same. Parszę Bereszit, opisującą początki świata, można by nazwać tylko „Stworzeniem”. Paraszat Noa, opisująca…

  Read more

 • Menachem Mirski – Uniknąć ścieżki samozniszczenia. Refleksja nad paraszą Jitro.

  Wyobraź sobie, że żyjesz w czasach przednowoczesnych, a technologia, którą mamy dzisiaj, nie istnieje. Wyobraź sobie, że jesteś na pustyni z grupą ludzi, którzy oczekują, że wyprowadzisz ich z tej pustyni. Oczekują, że nie tylko zabierzesz ich z miejsca, w którym obozują, oczekują, że poprowadzisz ich do miejsca, w którym będą mogli się osiedlić i…

  Read more