Kategoria: Bez kategorii

 • Menachem Mirski – Wieczny naród. Refleksja nad paraszą Szemot.

  Od 7 października ponad pół miliona Izraelczyków zostało wysiedlonych, zmuszonych do opuszczenia swoich domów i zamieszkania w hotelach w całym kraju. Część z nich mogła wrócić do swoich domów, część nadal przebywa w miejscach tymczasowych. Nie licząc ponad 1200 niewinnych cywilów z zimną krwią zamordowanych tego dnia, w wojnie z Hamasem zginęło już 509 izraelskich…

 • Menachem Mirski – Prawo i miłość. Paraszat Bo 5784.

  Parasza tego tygodnia mówi o ostatniej pladze egipskiej, która jest jednocześnie początkiem naszego wyjścia z Egiptu: I rzekł Mojżesz: “Tak rzecze Wiekuisty: około północy Ja wystąpię w pośród Micraimu.  A umrze wszelki pierworodny w ziemi Micraim, od pierworodnego Faraona, który miał zasiadać na tronie jego, aż do pierworodnego niewolnicy, który przy żarnach jest, i wszelkie…

 • Menachem Mirski – Czy cuda są nadprzyrodzone? Refleksja nad paraszą Beszalach.

  Nasza tradycja nie dopatruje się esencji cudów w ich ponadnaturalnym charakterze. To grecko-chrześcijański koncept, który jest debatowany (nie mylić z “zaakceptowany”) w literaturze rabinicznej średniowiecza, w pismach filozofów takich jak Majmonides czy Rabejnu Bachja, zasadniczo pod wpływem recepcji filozofii greckiej, która nastąpiła poprzez dzieła filozofów arabskich X-XII wieku oraz arabskie przekłady dzieł filozofów starożytnych. Jest…

 • 28 grudnia /17 Tevet odbyła się Brit Mila Romana Samuela

  Pełne wdzięczności dla HaSzem, że zachował nas do tego momentu Mazel Tov dla Rodziców i Dziecka.“Obyś dożył świata, który tworzyszi niech Twoja przyszłość będzie czasem, którego nie jesteśmy sobie jeszcze w stanie wyobrazić.Niech Twoja nadzieja obejmie pokolenia.Niech Twoje serce nauczy się zrozumienia.Obyś wypowiadał słowa mądrości i śpiewał pieśni radości.Niech Twoja wizja będzie przed Tobą jasna.Niech…

 • Rabbi Mati Kirschenbaum: Czy Wiekuisty liczy (na) Twoje pieniądze?

  W Koranie każda sura (porcja lub rozdział), nosi nazwę albo związaną z jej głównym tematem, albo z pamiętnym słowem, które zawiera. Odkąd się tego dowiedziałem, co tydzień zadaję sobie jedno pytanie: jak wyrazić istotę tej parszy jednym słowem? Niektóre odpowiedzi nasuwają się same. Parszę Bereszit, opisującą początki świata, można by nazwać tylko “Stworzeniem”. Paraszat Noa,…

 • Rabin Mati Kirschenbaum: Święto Pesach

  Trwające właśnie Święto Pesach znane jest pod trzema innymi imionami. Pierwsze z nich to Chag HaMacot, Święto Macy, odwołujące się do niezakwaszonego chleba spożywanego w jego trakcie na pamiątkę pośpiechu w którym Izraelici opuścili Egipt. Drugie to Chag HaAwiw, Święto Wiosny, przypominające nam o miejscu Pesach w kalendarzu żydowskim – święto to rozpoczyna się w…

 • Menachem Mirski – Ofiara jako narzędzie harmonizacji ludzkiego życia. Refleksja nad paraszą Caw.

  Istnieją zasadniczo dwie przeciwstawne postawy, jakie człowiek może przyjąć wobec swojej egzystencji: głęboka pokora wobec nieskończoności wszechświata i nieskończonej złożoności ludzkiego życia, oraz postawa arogancji – „solipsystycznego narcyzmu”, wedle którego wszystko, w tym drugi człowiek, traktowane jest jako przedmiot, który został stworzony wyłącznie po to, by służyć nam i naszym przedsięwzięciom. Zdecydowana większość ludzi żyje…

 • Wajikra, Rabbi Mati Kirschenbaum: Czas przyjrzeć się ofiarom.

  Objawienie na Synaju już się dokonało, budowa Namiotu Zgromadzenia dopiero co dobiegła końca. Księga Kapłańska rozpoczyna się w momencie, w którym teologiczne i materialne podwaliny religii wyznawanej przed świeżo wyzwolonych z Egiptu Izraelitów zostały właśnie położone. Dlatego czytana przez nas w tym tygodniu parsza Wajikra, pierwszy i zarazem tytułowy ustęp Księgi Kapłańskiej (Wajikra) może skupić…

 • Dr Menachem Mirski – Świętość i splendor. Refleksja nad paraszą Wajachel-Pekudei

  Porcja Tory na ten tydzień opowiada nam o budowie przybytku, organizacji religijnego kultu i wielu innych aspektach z tym związanych. Słowem, opowiada nam o budowie świętej przestrzeni, w której miał pomiędzy Izraelitami zamieszkać Wiekuisty. Historia ta i wszystkie te opisy stanowią okazję do postawienia i udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie: czym jest świętość?Nie jest łatwo…

 • Tecawe. Komentarz Rabbi Mati Kirschenbaum

  Wioski Swanetii, górskiego regionu w południowo-zachodniej Gruzji, są niezwykle malownicze. Nic dziwnego – leżą na tle ośnieżonych szczytów Kaukazu, najwyższego pasma górskiego w Europie. Jednak ta doskonała lokalizacja nie jest ich cechą charakterystyczną. Tym, co odróżnia je od alpejskich wiosek, np. w Austrii czy Szwajcarii, jest las kamiennych wież, które przyćmiewają drewniane domy u ich…