Close
Log In using Email

Niepłodność — wspólny problem

Niepłodność — wspólny problem

Mati Kirschenbaum Mi dor wa dor — z pokolenia na pokolenie — słowa te mają w naszej tradycji szczególne znaczenie. Symbolizują one ciągłość łańcucha przekazywania tradycji żydowskiej pomimo wieków prześladowań, które przez pierwsze tysiąc lat po zniszczeniu Świątyni znacząco zmniejszyły liczbę Żydów na świecie. Wiąże się z nimi także troska pokoleń Żydów o doczekanie się potomstwa, które będzie kontynuować tradycję swoich rodziców i dziadków w trudnych czasach. Ele toldot Icchak ben Awraham — „oto pokolenia (potomstwo) Izaaka, syna Abrahama” (Rdz 25,19) – tak brzmią początkowe słowa naszej parszy. Możemy się tylko zastanawiać, czy mędrcy, którzy wyznaczyli cykl czytania Tory, wybrali te słowa jako początek naszej parszy, gdyż chcieli zwrócić naszą uwagę na cierpienia związane z niepłodnością, uniemożliwiającą w ich przekonaniu pełne cieszenie się życiem rodzinnym. Wskazywałyby na to kolejne wersy naszej parszy, w których czytamy:
Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddan-Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak wznosił błagania do Wiekuistego naprzeciwko swojej żony, gdyż była ona niepłodna. Wiekuisty wysłuchał go i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni (Jakub i Ezaw) urodzili. (Rdz 25, 20-21,26)
Izaak i Rywka czekali na potomstwo dwadzieścia lat! Co interesujące, jeśli wiernie przetłumaczymy powyższy tekst hebrajski, Izaak nie modli się ZA swoją żonę, ale naprzeciwko swojej żony. Raszi interpretował ten wers dosłownie, twierdząc, że Izaak i Rywka wspólnie wznosili błagania, stojąc naprzeciwko siebie ze skierowanymi ku sobie twarzami. Interpretacja ta czyni z niepłodności Rywki nie tylko tragedię mężczyzny obawiającego się, że nie przedłuży on swojego rodu, poprzez zauważenie, że problemy z płodnością są wielkim obciążeniem psychicznym dla obydwu płci. Sforno, włoski komentator epoki Renesansu, wyjaśnił te słowa inaczej, zauważając, że Izaak zdawał sobie sprawę z obietnicy uczynienia rodu Abrahama wielkim narodem i ufał jej. Modlił się zatem nie tyle o doczekanie się potomstwa (z jedną z potencjalnie wielu żon), ile o doczekanie się potomstwa z Rywką. Interpretacje te mogą być wzorem dla mężczyzn wspierających swoje partnerki zmagające się z problemami z zajściem w ciążę. Możecie się zapytać: a co z męską niepłodnością? Czy nasza tradycja, powstała w patriarchalnych biblijnych czasach, dopuszcza możliwość, że to mężczyzna może być niepłodny? W traktacie Jewamot 64a Talmudu Babilońskiego odnajdujemy taką interpretację! Rabin Izaak (nomen omen) stwierdza tam, że nie tylko Rywka, ale i Izaak byli niepłodni, co wyjaśnia, dlaczego modlili się wspólnie. Takie wyjaśnienie wspólnej modlitwy uświadamia nam (oraz pokoleniom studiujących Talmud), że nie tylko kobiety są odpowiedzialne za problemy z zajściem w ciążę. W przytoczonym na początku fragmencie parszy mogliście także zauważyć, że Wiekuisty wysłuchuje modlitwy Izaaka, Rywka nie jest wymieniona, mimo że to jej przypisuje się niepłodność. Tradycja rabiniczna wyjaśnia to pokrewieństwem Rywki z Labanem, jej bratem, którego zachowanie przysporzyło cierpień jej synowi Jakubowi. Taka odpowiedzialność zbiorowa może nas, współczesnych Żydów, szokować. Pewną pociechą jest jednak fakt, że modlitwa Rywki nie zostaje odrzucona ze względu na jej płeć. Rabiniczne interpretacje problemów Izaaka i Rywki z poczęciem pokazują nam, że niepłodność małżeńska jest bardzo starym problemem. Zdają się one sugerować, że zaangażowanie obojga partnerów i wzajemne wsparcie mogą pomóc partnerom przetrwać czas starania się o upragnione potomstwo. Nie jest to jednak łatwe, zwłaszcza gdy najbliższe otoczenie nie zachowuje się we wrażliwy sposób, np. pytając „To kiedy zdecydujecie się na dziecko?”. W ten Szabat zachęcam Was do zastanowienia się, jak możecie wspierać waszych członków rodziny lub przyjaciół, którzy zmagają się — lub mogą się zmagać — z problemem niepłodności. Szabat Szalom!   Mati Kirschenbaum
Parasza Wajehi
Refleksja nad paraszą Mikec
Żydowska rodzina na skraju rozpadu
Studnie i stadiony
Noach
Pozycja człowieka we wszechświecie
Dwar Tora Nicawim 2022
Nicawim
Szoftim
Uwaga: ubóstwo
Waetchanan
Matot-Masei
Pinchas
Pinchas
Rytuał akceptacji niepewności
Szlach
Judaizm i alkohol
Bechukotai
Paraszat Kdoszim
Acharei Mot
Refleksja na Pesach 5782
Paraszat Tazria
Szemini
Wajakhel
Paraszat Ki Tisa
Tecawe
Miszpatim
Studiowanie Paraszy Jitro z Miriam Klimovą
Paraszat Jitro
Beszalach
Parsza Wa-jechi
Mikec
Parsza Wajeszew – פרשת וישב
Wajiszlach
Toledot
Chajej Sara (Bereszit 23:1 – 25:18)
Vajera
Technologia i wychowanie
Ki Tawo
Ki Teicei
Szoftim
Ekew
Matot-Masei
Pinchas
Obserwator gwiazd wpatruje się w Izrael
Pęknięcie w społeczeństwie
Szpiegujące oko i wędrujące serce
Dzielić się iskrami Boskiej mądrości
O “moralnej wyższości”
Bemidbar
Behar-Bechukotai
Parsza Tory Emor
Kedoszim tihju – Świętymi bądźcie!
Szirat ha-Jam – Pesach
Krew i postęp
Parsza Tory Wajikra
Połączyć ludzi o odmiennych wizjach życia
Parsza Tory „Ki Tisa”
Beszalach
Pamięć rytualna – piękno judaizmu
Wajechi
Mikec
WAJESZEW
Wajece
Toldot
Chaje Sara
Wajera
Spełnianiu Bożej obietnicy towarzyszy… śmiech
Co robić, aby żyć długo i szczęśliwie
SIMCHAT TORA 5781
Rosz Haszana
Nicawim-Wajelech
EKEW
Dewarim
Pinchas
Balak
Kazanie na Miesiąc Dumy
Bamidbar
EMOR
Acharej Mot
JOM HAZIKARON I JOM HAACMAUT
Szemini
Wajikra
Wajachel-Pekudej
Teruma
Miszpatim
YITRO
BESZALLACH
WAJECHI
Wajigasz
MIKEC
CHANUKA
Wajeszew
WAJESZEW
Chaje Sara
NOACH
Za Duża, Musi Upaść
CHOL HAMOED SUKOT
HAAZINU
Ki Tece
Wa’etchanan
CHAZON
Matot-Massei
Pinchas
PINCHAS
KORACH
Szelach
Król i jego syn. Refleksja nad paraszą Naso
O żydowskiej jedności i różnorodności Refleksja nad paraszą Bamidbar
Komu możemy zaufać?
Czy nadszedł czas na rok jubileuszowy?
Emor
Raz jeszcze o potrzebujących
PESACH 2019
Wojny ideologiczne i niepokój społeczny: co możemy w tej sprawie zrobić?
Wolność, równość, szacunek – istota pesachowej rewolucji
Świat między porządkiem a chaosem
Parasza Caw
Demokracja i odpowiedzialność. Refleksja nad paraszą Wajikra
Po co nam religia?
TECAWE
Co symbolizuje Przybytek Zgromadzenia?
Wesprzyj czy po prostu zostaw w spokoju? Refleksja nad paraszą Miszpatim
Dobry przykład wskazuje drogę
בְּשַׁלַּח
Chaos i nienawiść – nasz zewnętrzny i wewnętrzny wróg
Raz zdobytej wolności nie wolno nigdy oddać. Refleksja nad paraszą Bo
Wajera
Jedna osoba może zmienić historię całego świata
Działania boskie jako suma działań ludzkich. Refleksja nad paraszą Wajigasz
Punkt zwrotny. Refleksja nad paraszą Mikec
W niewoli rodzicielskiej nieuwagi i braterskiej zazdrości
Nocne zmagania -Wajiszlach
Kłamać czy nie kłamać? Refleksja nad paraszą Wajece
Drasza na Szabat Toldot 5779 – Lea Magnone
Niepłodność — wspólny problem
Piękno zewnętrzne i wewnętrzne.
Samorząd a Sodoma – parasza Wajera
LECH LECHA
Sens życia. Refleksja nad paraszą Lech Lecha.
Starać się jak Noe
Zabijając gniew. Refleksja nad paraszą Bereszit
Nietrwały szałas czy trwałe dziedzictwo? Czym jest nasze życie?
SUKOT
Czy postęp to zawsze postęp? Refleksja nad paraszą Haazinu.
JOM KIPUR 2018 JONASZ
KOL NIDRE
Stojąc przed niebiańskim Sądem
PORANEK ROSZ HASZANA
EREW ROSZ HASZANA
Kochać to widzieć potencjał. Refleksja nad paraszą Nicawim.
Czas na odczuwanie wdzięczności [Ki Tawo]
Sądny miesiąc Elul
Szczęście oraz sprawiedliwość. Refleksja nad paraszą Ree.
Kto usłyszy moją Szma?
Rola kobiet w (tradycyjnym) judaizmie. Refleksja nad paraszą Pinchas.
Refleksja nad paraszą Bamidbar
Jakie społeczeństwo jest „bez skazy”?
Pesach: Maca, Wiosna i Wolność
Wajakhel i Pekudej – Świece, Błogosławieństwo, Szabat!
Truma – Co możesz wnieść do swojej społeczności?
Miszpatim -Oko w oko z okiem za oko