Launch Sermon Player

O CÓRKACH IZRAELA,

ROZWAŻANIA O PRAWACH NIDDY NA PODSTAWIE HISTORYCZNYCH DOKUMENTÓW

– wykład Miriam Klimovej z dnia 24.06.2020

Miriam Klimova jest studentką rabinacką Israeli Rabbinic Program at Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, Jerusalem, Israel.