Launch Sermon Player

OD TEMPLU DO BEITU – rozważania o rozwoju ruchu reformowanego

Miriam Klimowa  studentka rabinacka Israeli Rabbinic Program at Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, Jerusalem, Israel.

wykład z dnia 17.06.2020.