Close
Log In using Email

Raz zdobytej wolności nie wolno nigdy oddać. Refleksja nad paraszą Bo

Raz zdobytej wolności nie wolno nigdy oddać. Refleksja nad paraszą Bo

Menachem Mirski Historia z paraszy na ten tydzień jest do pewnego stopnia matrycą dla wielu procesów, które nastąpiły w dziejach świata. Opisuje powolny upadek tyranicznej władzy. Powolny i dramatyczny, gdyż despotyzm nigdy nie kończy się nagle i bezboleśnie. Przez despotyzm rozumiem tutaj nie dyktatorskie zamiary i nadużywanie władzy przez określoną grupę, która ją w jakiś sposób uzyskała. Mam na myśli mocno ugruntowany i funkcjonujący system społecznego i politycznego zniewolenia. Z drugiej jednak strony nasza biblijna historia jest bardzo specyficzna i odróżnia się od historii innych upadków despotyzmu. Po pierwsze spod tyrani wyzwolona jest w zasadzie tylko jedna grupa – Izraelici. Po drugie, dostępują oni wyzwolenia względnie bez szwanku, a za uzyskaną wolność przychodzi im zapłacić dopiero później (tutaj jednakże również można znaleźć pewne historyczne paralele, choćby upadek systemu komunistycznego w Polsce i to, co po nim nastąpiło).
I wstał Faraon w nocy – on i wszystkie sługi jego i wszystek Micraim; i powstał płacz wielki w Micraim, bo nie było domu, w którym by nie było umarłego.
(Szemot/Exodus 12:30, tłum. I. Cylkow) Faraon, jak i cały Egipt, zdruzgotany jest plagą śmierci pierworodnych. Wyobraźmy sobie podobną klęskę w którymś ze współczesnych społeczeństw oraz jakie mogła by ona mieć społeczne i polityczne skutki... Z drugiej strony w tym dramacie jest coś niewiarygodnego i cudownego. Egipt mówi do Izraelitów – idźcie i bierzcie co chcecie, mamy was dosyć; jednocześnie jednak nie ma żadnego (bezpośredniego) aktu zemsty. Zaraz po tym, gdy wyzwolony spod tyranii faraona Izrael opuszcza Egipt, pojawia się w narracji biblijnej seria praw dotyczących obchodzenia święta Pesach – święta wyzwolenia i wolności. I Tora, i wywodząca się z niej nasza tradycja kładzie bardzo silny aspekt na przestrzeganie wszystkich tych praw. Dlaczego? Bowiem zdobytej wolności nie wolno nam nigdy utracić. Nie wolno nam wrócić do Egiptu, choćby jego wspomnienie było nęcące, jak miało to miejsce wielokrotnie podczas wędrówki Izraelitów przez pustynię. Rzecz nie dotyczy tylko nas, Żydów, ale i całej ludzkości oraz całego świata, bowiem w tej kwestii nic się od czasów starożytnych nie zmieniło. Nasza wolność jest stale zagrożona. Chęć jej ograniczenia lub całkowitego jej nam odebrania mają przede wszystkim radykalne grupy, wiedzione przez radykalnych ideologów, zarówno z prawej jak i lewej strony politycznej. Wszyscy oni okłamują nas, prezentując swoje ideologiczne pomysły właśnie jako drogę do „wolności prawdziwej”, drogę, która w praktyce niemal zawsze kończy się zniewoleniem, przynajmniej pewnej części społeczeństwa, jeśli nie całości. Nie dajmy się więc zwodzić ich obietnicom, jakkolwiek atrakcyjne by były dla nas. Wolność odbierana jest krok po kroku i selektywnie, tak, że jest to w krótkiej perspektywie czasowej niezauważalne. Mussolini mówił, że trzeba kurę skubać piórko po piórku, żeby się za bardzo nie broniła. Nawet wyrwanie całej garści piór nie powoduje zdeterminowanego, radykalnego oporu, gdy reszta piór demokracji, wolności i praworządności chwilowo wydaje się niezagrożona i zdaje się wystarczać do przetrwania. Wiemy też bardzo dobrze z historii, że demokratyczne i zgodne z konstytucją uzyskanie władzy nie oznacza i nie gwarantuje, że będzie ona demokratyczna i bezpieczna dla obywateli. Istnieje wiele symptomów ostrzegawczych, mówiących o nadchodzącym niebezpieczeństwie. Jednym z nich jest zamach na wolność słowa, w tym także myśli, publicznej ekspresji, publikacji itd. Każdy tyran chce niepodzielnie rządzić umysłami ludzi. Tego rodzaju zapędy autorytarne mamy i po prawej, i po lewej stronie sceny politycznej. Od zniewolenia umysłu zaczyna się realna niewola człowieka. Każdy zamach na wolność słowa, wolność swobodnej wypowiedzi i ekspresji, jest zamachem na wolność komunikacji – a przez co –  na wolność myśli i prawo do własnych poglądów. Dlatego niezwykle ważne jest kultywowanie wolności myśli, przekonań i wypowiedzi, jak i wszystkiego, co nam o ich ważkości przypomina. Szabat szalom, Menachem Mirski
Parasza Wajehi
Refleksja nad paraszą Mikec
Żydowska rodzina na skraju rozpadu
Studnie i stadiony
Noach
Pozycja człowieka we wszechświecie
Dwar Tora Nicawim 2022
Nicawim
Szoftim
Uwaga: ubóstwo
Waetchanan
Matot-Masei
Pinchas
Pinchas
Rytuał akceptacji niepewności
Szlach
Judaizm i alkohol
Bechukotai
Paraszat Kdoszim
Acharei Mot
Refleksja na Pesach 5782
Paraszat Tazria
Szemini
Wajakhel
Paraszat Ki Tisa
Tecawe
Miszpatim
Studiowanie Paraszy Jitro z Miriam Klimovą
Paraszat Jitro
Beszalach
Parsza Wa-jechi
Mikec
Parsza Wajeszew – פרשת וישב
Wajiszlach
Toledot
Chajej Sara (Bereszit 23:1 – 25:18)
Vajera
Technologia i wychowanie
Ki Tawo
Ki Teicei
Szoftim
Ekew
Matot-Masei
Pinchas
Obserwator gwiazd wpatruje się w Izrael
Pęknięcie w społeczeństwie
Szpiegujące oko i wędrujące serce
Dzielić się iskrami Boskiej mądrości
O “moralnej wyższości”
Bemidbar
Behar-Bechukotai
Parsza Tory Emor
Kedoszim tihju – Świętymi bądźcie!
Szirat ha-Jam – Pesach
Krew i postęp
Parsza Tory Wajikra
Połączyć ludzi o odmiennych wizjach życia
Parsza Tory „Ki Tisa”
Beszalach
Pamięć rytualna – piękno judaizmu
Wajechi
Mikec
WAJESZEW
Wajece
Toldot
Chaje Sara
Wajera
Spełnianiu Bożej obietnicy towarzyszy… śmiech
Co robić, aby żyć długo i szczęśliwie
SIMCHAT TORA 5781
Rosz Haszana
Nicawim-Wajelech
EKEW
Dewarim
Pinchas
Balak
Kazanie na Miesiąc Dumy
Bamidbar
EMOR
Acharej Mot
JOM HAZIKARON I JOM HAACMAUT
Szemini
Wajikra
Wajachel-Pekudej
Teruma
Miszpatim
YITRO
BESZALLACH
WAJECHI
Wajigasz
MIKEC
CHANUKA
Wajeszew
WAJESZEW
Chaje Sara
NOACH
Za Duża, Musi Upaść
CHOL HAMOED SUKOT
HAAZINU
Ki Tece
Wa’etchanan
CHAZON
Matot-Massei
Pinchas
PINCHAS
KORACH
Szelach
Król i jego syn. Refleksja nad paraszą Naso
O żydowskiej jedności i różnorodności Refleksja nad paraszą Bamidbar
Komu możemy zaufać?
Czy nadszedł czas na rok jubileuszowy?
Emor
Raz jeszcze o potrzebujących
PESACH 2019
Wojny ideologiczne i niepokój społeczny: co możemy w tej sprawie zrobić?
Wolność, równość, szacunek – istota pesachowej rewolucji
Świat między porządkiem a chaosem
Parasza Caw
Demokracja i odpowiedzialność. Refleksja nad paraszą Wajikra
Po co nam religia?
TECAWE
Co symbolizuje Przybytek Zgromadzenia?
Wesprzyj czy po prostu zostaw w spokoju? Refleksja nad paraszą Miszpatim
Dobry przykład wskazuje drogę
בְּשַׁלַּח
Chaos i nienawiść – nasz zewnętrzny i wewnętrzny wróg
Raz zdobytej wolności nie wolno nigdy oddać. Refleksja nad paraszą Bo
Wajera
Jedna osoba może zmienić historię całego świata
Działania boskie jako suma działań ludzkich. Refleksja nad paraszą Wajigasz
Punkt zwrotny. Refleksja nad paraszą Mikec
W niewoli rodzicielskiej nieuwagi i braterskiej zazdrości
Nocne zmagania -Wajiszlach
Kłamać czy nie kłamać? Refleksja nad paraszą Wajece
Drasza na Szabat Toldot 5779 – Lea Magnone
Niepłodność — wspólny problem
Piękno zewnętrzne i wewnętrzne.
Samorząd a Sodoma – parasza Wajera
LECH LECHA
Sens życia. Refleksja nad paraszą Lech Lecha.
Starać się jak Noe
Zabijając gniew. Refleksja nad paraszą Bereszit
Nietrwały szałas czy trwałe dziedzictwo? Czym jest nasze życie?
SUKOT
Czy postęp to zawsze postęp? Refleksja nad paraszą Haazinu.
JOM KIPUR 2018 JONASZ
KOL NIDRE
Stojąc przed niebiańskim Sądem
PORANEK ROSZ HASZANA
EREW ROSZ HASZANA
Kochać to widzieć potencjał. Refleksja nad paraszą Nicawim.
Czas na odczuwanie wdzięczności [Ki Tawo]
Sądny miesiąc Elul
Szczęście oraz sprawiedliwość. Refleksja nad paraszą Ree.
Kto usłyszy moją Szma?
Rola kobiet w (tradycyjnym) judaizmie. Refleksja nad paraszą Pinchas.
Refleksja nad paraszą Bamidbar
Jakie społeczeństwo jest „bez skazy”?
Pesach: Maca, Wiosna i Wolność
Wajakhel i Pekudej – Świece, Błogosławieństwo, Szabat!
Truma – Co możesz wnieść do swojej społeczności?
Miszpatim -Oko w oko z okiem za oko