Freighted Legacies

W ramach serii freighted legacies omawiamy różne zagadnienia kulturowe oraz społeczne. Skupiamy się na zagadnieniu życia żydowskiego w Polsce oraz życia w Ukrainie jak i Europie Środkowej.

[PL] Barry Cohen Otwierając szufladę: Ukryte tożsamości polskich Żydów
[ENG] Barry Cohen’s Opening the Drawer: The Hidden Identities of Polish Jews

• [PL] Louise Steinman. Krzywe lustro. Dziennik polsko-żydowskiego pojednania
[ENG] Louise Steinman. The Crooked Mirror:A Memoir of Polish-Jewish Reconciliation

• [PL] Żądło i miód. Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland
[ENG] The Honey and the Sting. Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

• [PL] Neal Brostoff – Ciekawa historia tang polsko jidysz
[ENG] Neal Brostoff -The Curious Story of Polish-Yiddish Tangos

• [PL] Łukasz Krzyżanowski – Ghost Citizens: Jewish Return To A Postwar City.
[ENG] Lukasz Krzyzanowski Ghost Citizens Jewish Return To A Postwar City

• [PL] Neal Brostoff – Polish Jewish Art Music
[ENG] Neal Brostoff – Polish Jewish Art Music

• [PL] Eliyana Adler – Survival on the Margins
[ENG] Eliyana Adler -Survival on the Margins

• [PL] Michael Nutkiewicz – Pracownik humanitarny w czasie pogromów, chaosu podczas wojny domowej w Rosji
[ENG] Michael Nutkiewicz – An aid worker in a time of pogroms chaos and anguish during the Russian Civil War

• [PL] Joanna Michlic – Powrót obrazu Żyda jako zagrażającego Polsce Obcego
[ENG] Joanna Michlic – The Return of the Image of the Jew as Poland’s Threatening Other

• [PL] Dominika Zakrzewska – Dobre praktyki i wyzwania w budowaniu dialogu polsko izraelskiego wśród młodych
[ENG] Dominika Zakrzewska – Good practices and challenges in building Polish Israeli dialogue

• [PL] Josh Gortler -Among the Remnants
[ENG] Josh Gortler – Among the Remnants

• [PL] Dr Lena Magnone – Emisariusze Freuda
[ENG] Dr Lena Magnone – Freud’s Emissaries

• [PL] Bogdan Bialek – Bogdan’s Journey
[ENG] Bogdan Bialek – Bogdan’s Journey

• [PL] W sprawie Ukrainy – cenieni naukowcy omawiają wyzwania kształtujące dzisiejszą Ukrainę
[ENG] Special report Ukrainian refugees and Beit Polska redevelopment

• [PL] Natalia Aleksiun – Conscious History
[ENG] Natalia Aleksiun – Conscious History

• [ENG] A Father and Son journey in Poland with Igor Mikhaylov & Son, Ilan

• [ENG] Karen Goodman – Dybbuk Remix Dancing Between Worlds a Story of Possession

• [PL] Charytatywny koncert dla Ukrainy

• [ENG] History on Trial & Historians Tested. Can governments re write history – Jan Grabowski

• [ENG] The Musical Commitments of a Survivor Cantor David Wisnia

• [ENG] Neal Brostoff – Hot-button issues in performing Jewish music in Poland