KONWERSJA

KONWERSJA

KURS STEP BY STEP: WPROWADZENIE DO JUDAIZMU

Step by Step: Wprowadzenie do Judaizmu to dwuletni kurs, podczas którego omawiane są, między innymi, poniższe zagadnienia:

  • cykl życia żydowskiego,
  • cykl świąt żydowskich,
  • modlitwy,
  • prawo żydowskie,
  • literatura rabiniczna,
  • historia,
  • Izrael i ruch syjonistyczny,
  • kwestie dotyczące społeczności żydowskiej.

W roku 2019 kurs Step by Step będzie trwał od połowy października do lipca 2019 i zakończy się egzaminem. Spotkania w ramach kursu będą odbywały się raz w tygodniu w Warszawie, we wtorki w godzinach 18:15-19:45. Jest również możliwość dołączenia do kursu online poprzez aplikację Zoom. Dodatkowo raz w miesiącu, w soboty, będą odbywały się sesje studiowania z rabinem.

Cały proces przygotowania do konwersji w Beit Polska trwa dwa lata- pierwszy rok udziału w kursie stacjonarnym oraz drugi rok pogłębiania wiedzy, studiowania tekstów z rabinami i dalszego uczestnictwa w życiu kongregacji. Ukończenie kursu nie zobowiązuje uczestników do konwersji (w każdej chwili mogą Państwo podjąć decyzję o rezygnacji lub zrobieniu przerwy). Również w przypadku dużej liczby nieobecności proces ten może ulec wydłużeniu.

Opłaty: Koszt kursu to 1200zł za pierwszy rok i 800zł za drugi rok płatne gotówką lub przelewem. Opłatę za każdy rok można podzielić na dwie części.

Aby zapisać się na kurs lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Koordynatorką Programu: Dominiką Zakrzewską – konwersja@beitpolska.org

tel: 733 969 828.

Aby zapisać się na kurs uczestnik musi mieć 17 lat, natomiast do Giyuru mogą podejść osoby w wieku co najmniej 18 lat (wyjątkiem są dzieci przechodzące konwersję wraz z rodzicami lub prawnymi opiekunami).