View Full Event Details

  • 3 August 2020 - 19:00

PONIEDZIAŁKI,
19:00 –  Rabin Alan Iser

Zapraszamy na cykl 11 wykładów prowadzonych przez Rabina Alana Isera,
które będą poświęcone tematyce  żydowskiej etyki medycznej.

[wykłady w języku angielskim]

Aplikacja Zoom- osoby zainteresowane dołączeniem prosimy
o zgłoszenia mailowe: zgloszenia[małpka]beitpolska.org

Podczas wykładów i dyskusji poruszone zostaną tematy związane z ustosunkowaniem się prawa żydowskiego do współcześnie stosowanych zabiegów medycznych i postaw personelu medycznego. Rozpoczniemy od rozważenia, na ile człowiek ma własność i autonomię w stosunku do własnego ciała? Później poruszymy tematy związane z poddaniem się zabiegom medycznym, hospitalizacją i końcem życia, takie jak eutanazja, segregacja w opiece zdrowotnej związana z przeszczepami narządów oraz rozdysponowaniem ograniczonych zasobów medycznych w sytuacjach kryzysowych. Zastanowimy się również, kiedy zgodnie z prawem żydowskim personel medyczny ma obowiązek narażać się na niebezpieczeństwo, aby ratować życie pacjentów, a na ile powinien dbać o własne życie i zdrowie. Nie ominiemy również trudnych tematów związanych z prokreacją, bezpłodnością oraz utratą dziecka.

Rabin Alan Iser jest wykładowcą religioznawstwa i teologii na St. Joseph’s University i St. Charles Borromeo Catholic Seminary w Filadelfii. Jest byłym rabinem kongregacyjnym i kilkakrotnie gościł w Polsce jako rabin wizytujący.