View Full Event Details

  • 27 September 2020 - 19:00

Jom Kipur 2020 w Beit Warszawa

Zapraszamy do wspólnych obchodów Jom Kipur, Dnia Pojednania.

Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku Jom Kipur będziemy obchodzić równolegle w Synagodze (z udziałem maksymalnie 15 osób na każdym z nabożeństw) oraz w formie transmisji online.
Transmitowane będą tylko nabożeństwa wieczorne.

Link do Machzor’a (modlitewnika) na święto JOM KIPUR

Zapraszamy do udziału:
*27.09.2020 o godzinie 19:00 w Synagodze oraz online
*28.09.2020 o godzinie 10:30 w Synagodze
(po nabożeństwie porannym zapraszamy na wspólne studiowanie)
*28.09.2020 o godzinie 19:00 w Synagodze oraz online

 

 

 

Zgłoszenia udziału w Synagodze:
Zgłoszenia poprzez ankietę Googla

Cedaka za udział w spotkaniach świątecznych w Synagodze:
*15zł członkowie Beit Polska uiszczający składki członkowskie
*45zł pozostali członkowie Beit Polska
*60zł osoby nie będące członkami kongregacji
Prosimy o wpłatę do 21.09.2020

Wpłat można dokonywać poprzez:
*Przelew bankowy: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066, Bank Pekao S.A.
*PayPal: paypal.me/BeitPolska

Po dokonaniu wpłaty prosimy o wiadomość mailową zawierającą:
1. potwierdzenie wpłaty
2. imiona i nazwiska osób, których dotyczy wpłata
3. datę i godzinę nabożeństwa/ daty i godziny nabożeństw
na adres mailowy: office@beitpolska.org

Gmar Hatima Tova!