Close
Log In using Email

Rosz HaSzana 2020 w Beit Warszawa

Zapraszamy do wspólnego świętowania Rosz HaSzana, żydowskiego Nowego Roku, który przypomina o stworzeniu świata i człowieka. Ze względu na sytuację epidemiczną, w tym roku Rosz HaSzana będziemy obchodzić równolegle w Synagodze (z udziałem maksymalnie 15 osób na każdym z nabożeństw) oraz w formie transmisji online. Transmitowane będzie tylko nabożeństwo wieczorne. Link do Machzor'a (modlitewnika)  ROSZ HASZANA         oraz link do modlitewnika na nabożeństwo MUSAF ROSZ HASZANA Zapraszamy do udziału: *18.09.2020 o godzinie 19:00 w Synagodze oraz online *19.09.2020 o godzinie 10:30 w Synagodze Zgłoszenia udziału w Synagodze: Ankieta w Google - zgłoszenia Cedaka za udział w spotkaniach świątecznych w Synagodze: *15zł członkowie Beit Polska uiszczający składki członkowskie *45zł pozostali członkowie Beit Polska *60zł osoby nie będące członkami kongregacji Prosimy o wpłatę do 14.09.2020 Wpłat można dokonywać poprzez: *Przelew bankowy: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066, Bank Pekao S.A. *PayPal: paypal.me/BeitPolska Po dokonaniu wpłaty prosimy o wiadomość mailową zawierającą: 1. potwierdzenie wpłaty 2. imiona i nazwiska osób, których dotyczy wpłata 3. datę i godzinę nabożeństwa/ daty i godziny nabożeństw na adres mailowy: office@beitpolska.org Obyście zostali zapisani na dobry rok!