Parasze

 • Menachem Mirski – Lekarstwo na egzystencjalną samotność. Refleksja nad paraszą Teruma.

  Wyobraź sobie, że na naszej planecie doszło do wielkiej, apokaliptycznej katastrofy i jesteś jedynym człowiekiem, który ją przeżył. Wszystkiego, w tym jedzenia, jest wciąż pod dostatkiem, więc nie musisz się martwić, że umrzesz z głodu. W istocie w tym momencie cała planeta należy do ciebie, bo nie ma nikogo, z kim musiałbyś ją dzielić. A…

  Czytaj dalej


 • Rabbi Mati Kirschenbaum: Czy Wiekuisty liczy (na) Twoje pieniądze?

  W Koranie każda sura (porcja lub rozdział), nosi nazwę albo związaną z jej głównym tematem, albo z pamiętnym słowem, które zawiera. Odkąd się tego dowiedziałem, co tydzień zadaję sobie jedno pytanie: jak wyrazić istotę tej parszy jednym słowem? Niektóre odpowiedzi nasuwają się same. Parszę Bereszit, opisującą początki świata, można by nazwać tylko “Stworzeniem”. Paraszat Noa,…

  Czytaj dalej


 • Rabin Mati Kirschenbaum: Święto Pesach

  Trwające właśnie Święto Pesach znane jest pod trzema innymi imionami. Pierwsze z nich to Chag HaMacot, Święto Macy, odwołujące się do niezakwaszonego chleba spożywanego w jego trakcie na pamiątkę pośpiechu w którym Izraelici opuścili Egipt. Drugie to Chag HaAwiw, Święto Wiosny, przypominające nam o miejscu Pesach w kalendarzu żydowskim – święto to rozpoczyna się w…

  Czytaj dalej