Parasze

 • Rabbi Mati Kirschenbaum: Czy Wiekuisty liczy (na) Twoje pieniądze?

  W Koranie każda sura (porcja lub rozdział), nosi nazwę albo związaną z jej głównym tematem, albo z pamiętnym słowem, które zawiera. Odkąd się tego dowiedziałem, co tydzień zadaję sobie jedno pytanie: jak wyrazić istotę tej parszy jednym słowem? Niektóre odpowiedzi nasuwają się same. Parszę Bereszit, opisującą początki świata, można by nazwać tylko “Stworzeniem”. Paraszat Noa,…

  Czytaj dalej


 • Rabin Mati Kirschenbaum: Święto Pesach

  Trwające właśnie Święto Pesach znane jest pod trzema innymi imionami. Pierwsze z nich to Chag HaMacot, Święto Macy, odwołujące się do niezakwaszonego chleba spożywanego w jego trakcie na pamiątkę pośpiechu w którym Izraelici opuścili Egipt. Drugie to Chag HaAwiw, Święto Wiosny, przypominające nam o miejscu Pesach w kalendarzu żydowskim – święto to rozpoczyna się w…

  Czytaj dalej


 • Menachem Mirski – Ofiara jako narzędzie harmonizacji ludzkiego życia. Refleksja nad paraszą Caw.

  Istnieją zasadniczo dwie przeciwstawne postawy, jakie człowiek może przyjąć wobec swojej egzystencji: głęboka pokora wobec nieskończoności wszechświata i nieskończonej złożoności ludzkiego życia, oraz postawa arogancji – „solipsystycznego narcyzmu”, wedle którego wszystko, w tym drugi człowiek, traktowane jest jako przedmiot, który został stworzony wyłącznie po to, by służyć nam i naszym przedsięwzięciom. Zdecydowana większość ludzi żyje…

  Czytaj dalej