Judaizm Postępowy

Judaizm postępowy, którego nastawienie charakteryzują reforma i liberalizm, to obecnie największy ruch w światowej żydowskiej wspólnocie religijnej. Wywodzi się on pierwotnie z XVIII- i XIX-wiecznych koncepcji Mosesa Mendelssohna, Israela Jacobsohna, Leopolda Zunza, Abrahama Geigera i Zachariasa Frankla. W tej perspektywie objawienia nie traktuje się jako jednorazowy akt, w którym Mojżesz dosłownie otrzymał Torę (czyli nauki pisemne) oraz wszelkie interpretacje (nauki ustne).

Objawienie traktuje się jako postępujący proces, który wywodzi się od Boga i dalej przekazywany jest w sposób dynamiczny i postępowy.

Być postępowym i religijnym Żydem, to nie tylko: poważnie odnosić się do naszej tradycji, ale także: odpowiadać na współczesne wyzwania społeczne, kulturalne i etyczne.

[Robert Stiller – fragm. Deklaracji zasad judaizmu postępowego.]