Wajera

Wajera

Rabin dr Walter Rothschild

Sidra ta przepełniona jest dramatyzmem. Zaczyna się od zaproszenia trzech przechodzących podróżnych, którzy są – o czym nie wiedział Abraham – w istocie aniołami w przebraniu mającymi za zadanie sprawdzić, co tak naprawdę dzieje się w Sodomie. Potem dochodzi do dobrze znanych pertraktacji między Abrahamem i Bogiem, w których Abrahamowi udaje się przekonać Boga do obniżenia poprzeczki, tak żeby wystarczyło zaledwie dziesięciu sprawiedliwych w mieście – i w tym momencie Bóg ucieka, zanim zostanie zmuszony do pójścia na jakieś dalsze ustępstwa. Potem mamy melodramatyczny rozdział 19, w którym anioły spotykają bratanka i adoptowanego dziedzica Abrahama, Lota, syna jego zmarłego brata Harana (patrz Rdz 11, 27-30), a Lot poznaje swoich współobywateli od najgorszej strony, z nieba spada ogień i tylko niektórym udaje się uciec…. Ale jak na ironię Lotowi, choć jest straumatyzowany i zamroczony alkoholem, i tak udaje się spłodzić dwóch synów z kazirodczego związku, choć nie miał nawet świadomości, co robi. Stanowi to wyraźny kontrast w porównaniu ze staraniami i bolesnymi przeżyciami, z jakimi musieli zmagać się do tej pory Abraham i jego żona Sara. W rozdziale 20 Abraham musi iść do Gerar, niezmiernie się obawia, że zostanie tam zamordowany, tak by inni mogli zaznać przyjemności z jego żoną, i ucieka się do kłamstwa. W dziwnej scenie Bóg ukazuje się nocą Abimelechowi, królowi Geraru, i mówi: „Ręce precz”! W 20, 17-18 Bóg uchyla karę niepłodności, jaką nałożył na Gerar, i nagle wszyscy mają dzieci.

W rozdziale 21 (w końcu!) będąca już w podeszłym wieku Sara rodzi syna i naciska na Abrahama, żeby wygnał – czyli w praktyce zamordował – Hagar i Izmaela. Abimelech pojawia się, żeby rozstrzygnąć spór graniczny jak mężczyzna z mężczyzną; w rozdziale 22 Bóg mówi nagle Abrahamowi, żeby związał i złożył w ofierze jedynego syna, który mu pozostał (mam nadzieję, że znamy tę opowieść, którą czytamy również w Rosz Haszana), zaś po nieoczekiwanym i pozbawionym dramaturgii zakończeniu Abraham powraca – najwyraźniej bez Izaaka, ale przynajmniej go nie zabił – z powrotem do Beer Szewy.

Był to dość traumatyczny ciąg wydarzeń; Abraham zakłada, że stracił swojego bratanka Lota; zakłada, że stracił swojego pierwszego syna Izmaela i jego matkę; przeszedł właśnie przez piekło, oszukując zarówno swoją żonę, jak i syna i prawdopodobnie niszcząc sobie przy tym relacje z obojgiem z nich. (Sara umrze na początku następnego rozdziału; nie wspomina się, żeby doszło między nimi do pojednania, nie ma w ogóle wzmianki o jakiejkolwiek rozmowie). I wtedy – kiedy wydawało się, że sprawy nie mogą już przybrać gorszego obrotu – „doniesiono Abrahamowi, że jego pozostały przy życiu brat Nachor wraz z żoną Milką doczekali się ośmiu synów i wnuczki, tak po prostu, a kolejnych czterech synów urodziła mu nałożnica!”. Nie wiemy, kto mu o tym powiedział, ale wieści te jakoś do niego dotarły, dawka, akurat teraz. Abraham, który poniósł porażkę jako ojciec, nagle stał się po dwunastokroć wujkiem.

Czy są to „dobre wieści”? Cóż, z pewnością są takimi dla Nachora, który jest już dziadkiem i oczywiście niektórzy członkowie jego rodziny odegrają ważną rolę w historii patriarchów – Abraham w odpowiednim czasie ożeni swojego syna z wnuczką swego brata, Rebeką (uwaga na spojler!) – jednak wieści te jeszcze bardziej uwydatniają jego własne porażki jako mężczyzny, męża i ojca. A może – zwróćmy baczną uwagę na użyte tu słowa: „Milka, żona Nachora, urodziła mu ośmiu synów” – podkreślając status żony jako matki, stawia się tym samym na świeczniku Sarę, jego własną żonę, która pozostała bezdzietna aż do wieku 90 lat i nigdy nie miała więcej niż jednego syna.

Czy jest to po prostu kwestia „szczęścia”, czy może wyraz jakiegoś boskiego planu? Terach (niczym Noach) miał trzech synów: jeden z nich miał syna, Lota, i zmarł w młodym wieku; drugi nie miał żadnych synów, zaadoptował swojego bratanka, wyruszył w drogę i przeżył wszystkie opisane tu przygody; trzeci pozostał w domu i został prawdziwym patriarchą. Nie mówi się nam, że Nachor był szczególnie dobry albo że zasłużył sobie na takie szczęście rodzinne i wysoki status społeczny – po prostu „tak się stało”. Zaś Abraham, któremu Bóg obiecał: „uczynię z ciebie naród wielki” (12, 2) i „twoje potomstwo będzie tak liczne jak gwiazdy na nocnym niebie” (15, 5) ma w tym momencie prawo czuć, że Bóg wystrychnął go na dudka i nie spełnił tych proroctw.

Oczywiście Abraham nie jest już młodym człowiekiem. Tym bardziej zaskakuje fakt, że po tym, jak owdowiał w wieku 137 lat i w 24, 1 napisano, że „zestarzał się i posunął w latach” – zaaranżował jeszcze znalezienie żony dla swojego syna, ponownie się ożenił i (w 25, 1-4) miał sześciu kolejnych synów, którzy dorośli i opuścili go, zanim umarł trzydzieści osiem lat później w wieku 175 lat. Jest to kolejne nieoczekiwane doniesienie i tym razem synowie ci NIE odegrają żadnej dalszej roli w narracji o patriarchach. Nie odziedziczą przymierza. Jaką powinniśmy wynieść z tego lekcję? Że w starszym panu wciąż tli się jeszcze życie? Że w suchym drzewie wciąż mogą jeszcze krążyć soki? Że nie należy nigdy wyzbywać się nadziei? Że niedobrze jest pozostawać samotnym po tym, jak się owdowieje?

Ale wróćmy do końca naszej sidry: Jak powinien był zareagować Abraham? Radością? Wdzięcznością wobec Boga za pomyślność swojego brata? Wysłaniem mu przez posłańca zwięzłej wiadomości „Mazal tow!”? Kolejny raz Tora płata nam figla, nie udzielając żadnych informacji. Wyraźnie uważa za ważne, żeby poinformować nas o imionach wszystkich chłopców, obu matek i wnuczki – ale nie „potrzebujemy” wiedzieć, jaką drogą dotarły wieści ani jaki wywarły wpływ na odbiorcę. Albo, żeby lepiej to ująć – jeśli CHCEMY wiedzieć, to musimy sami wypełnić te luki i napisać midrasz.

Izmael również miał dwunastu synów – najwyraźniej wszystkich z tej samej matki – ale Abraham nigdy się o tym nie dowie, bo nawet my dowiadujemy się o tym dopiero w Rdz 25, 12-16 bezpośrednio po pochówku Abrahama. Zaś później oczywiście wnuk Abrahama Jakub również będzie miał dwunastu synów, choć dopiero po wielu udrękach – i to synów urodzonych przez cztery różne matki. Dwanaście wydaje się tu być magiczną liczbą. Dlaczego akurat dwanaście? Wystarczająco na drużynę piłkarską plus jeden rezerwowy? Nawiasem mówiąc, brat bliźniak Jakuba, Ezaw, poślubi dwie Hetytki (tylko po to, żeby zirytować swoich rodziców), a potem swoją kuzynkę, córkę Izmaela, z którą ma pięciu synów (36, 1-4); zaś ze związku z Adą jednego syna i sześciu wnuków; ze związku z Oholiab trzech synów; ze związku z Basemat jednego syna i czterech wnuków (Rdz 36, 1-19). (Jeśli to w czymś pomoże, to król Ibn Saud, który ustanowił Arabię Saudyjską w 1932 roku, miał ponoć dwadzieścia dwie żony i około setki dzieci, w tym 45 synów, z których 36 dożyło dorosłości; ale żeby zdobyć władzę musiał zdetronizować swego ojca i pozbawić prawa do tronu pięciu braci).

Czy notujemy wszystkie te informacje? Tora uznaje to wszystko za godne odnotowania.

Żeby jeszcze bardziej skomplikować sprawy, wydaje się, że Przymierze, Brit, które Bóg zawarł z Abrahamem, może być przekazywane tylko jednej osobie w każdym pokoleniu. Dlaczego tak jest, nie wiemy. Abraham musi zdecydować, czy wybrać pierworodnego syna urodzonego przez nałożnicę, czy może drugiego syna urodzonego przez żonę? Izaak mierzy się z trudnym wyborem między jednym a drugim bratem bliźniakiem; wybór ten zostanie mu zresztą później, gdy będzie już w podeszłym wieku, odebrany za sprawą podstępu. Jakub chciał przekazać przymierze swojemu jedenastemu synowi, będącemu zarazem pierwszym synem urodzonym przez jego ulubioną żonę – ale okoliczności mu to uniemożliwiły i ostatecznie przymierze pominie jedno pokolenie i zostanie ofiarowane drugiemu w kolejności synowi Józefa.

Czy możemy wynieść jakąś lekcję z tych statystyk i genealogii? Czy niosą z sobą jakieś ważne przesłanie moralne? Myślę, że dobrze jest przypomnieć sobie od czasu do czasu, że te ważne postaci biblijne były ludźmi z krwi i kości, że mieli problemy ze swoimi dziećmi i rodzeństwem, ze swoimi bratanicami, bratankami i kuzynami, problemy dotyczące polityki, dziedziczenia albo przekazywania władzy – podobnie jak współcześni potentaci; że mieli problemy rodzinne i stresy w najbliższym otoczeniu, które nie zawsze dało się wymazać dzięki jakiemuś sukcesowi w polityce zagranicznej. Często czytamy o przywódcach narodowych i widzimy urywki nagrań, ale (chyba że jakaś uśmiechnięta ślicznotka albo przystojniak macha w tle) nie dowiadujemy się wiele o rodzinnych relacjach tych ludzi i o tym, co jeszcze popycha ich do działania poza ambicjami politycznymi i chciwością. Czy wywarli na nich wpływ rodzice albo ciotki, czy rywalizują ze swoim rodzeństwem, czy przygniata ich troska o dzieci, które nie wydają się zainteresowane albo zdolne do tego, aby przejąć od nich stery władzy?

Do czasu, kiedy to kazanie, napisane 2 listopada, zostanie przetłumaczone i opublikowane w internecie, odbędą się już pewne ważne wybory – nie będę nawet wspominał, które! – ale w istocie w ostatnich tygodniach odbyło się kilka wyborów w różnych krajach oraz doszło do walki o utrzymanie władzy w miejscach takich jak Białoruś, Czeczenia, Ukraina, Turcja, Kambodża i innych. Kim są ci ludzie, którzy chcą rządzić? Jakie myśli chodzą im po głowie, co wiedzą, a czego nie wiedzą, pod czyim pozostają wpływem? Potrzebujemy szerszego kontekstu. Jeśli chodzi o Abrahama, to dużo o nim czytamy, ale pozostaje w dużej mierze tajemniczą postacią. Jak dla mnie jednym z nasuwających się pytań jest to, co naprawdę sobie pomyślał, kiedy „doniesiono mu” o sukcesach brata.

Rabin dr Walter Rothschild. 02.11.2020

Rabbi Dr. Walter Rothschild.

Tłum. Marzena Szymańska-Błotnicka

ABYŚCIE PAMIĘTALI wykład wideo

ABYŚCIE PAMIĘTALI

Wykład Miriam Klimovej z dnia 17.07.2020.
Kolejny  z serii wykładów poświęconych modlitwie prowadzonych przez Miriam Klimovą, studentkę rabinacką Israeli Rabbinic Program at Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, Jerusalem, Israel.
Cedaka צדקה
PAYPAL paypal.me/BeitPolska Beit
Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066 Bank Pekao S.A. Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Zrealizowano przy wsparciu Dutch Humanitarian Fund

What to Do to Live Happily Ever After

What to Do to Live Happily Ever After

Thoughts on Parashat Noah

Menachem Mirski 

The fear of the LORD prolongs life, While the years of the wicked will be shortened.

Proverbs 10:27

Immortality is an eternal human longing and its motif is interlaced throughout all religions and cultures of the world, including secular culture. We see this theme everywhere. Literature, art and film all adopt variants in different epochs to illustrate the fascination with immortality. The Renaissance concept of obtaining eternal life is through one’s own artistic or intellectual works and the modern idea of extending human life is by using discoveries of science and medicine. The dream of immortality expressed in the contemporary era, as longevity, seems to be an inseparable extension of the human survival instinct and, at the same time, an expression of the boundless affirmation of life, an enthusiastic “YES” to human existence.

According to Bereshit / Genesis and its story of creation, immortality, or at least longevity, was the original state of human existence, although this idea is not expressed explicitly in the Bible. All we know is that Adam and Eve were punished with death, or mortality, for their first sin – eating the fruit of the Tree of Knowledge of Good and Evil – and from this fact we can infer that their previous state of existence was somewhat different. However, despite this punishment the biblical Adam enjoyed his life for 930 years (Genesis 5:5) and this was the typical life expectancy of all Adam’s descendants (and presumably all other living people) until Noah, who according to the Bible lived 950 years.

In the Torah portion for this week, we find the genealogy of Noah’s descendants, from Noah’s son, Shem, to Terah, Abram’s father. After which the lives of each succeeding generation are shorter: Shem lived 600 years, his grandson Shelach 433 years, Shelach’s grandson, Peleg, lived 239 years, and the last descendant mentioned here, Terah who lived 205 years. All of this was decreed by God before the flood (Bereshit/Genesis 6:3.) It was, according to my interpretation of these biblical passages, a punishment for human wickedness and proclivity toward wrongdoing that was happening in spite of being endowed with divine qualities… and a warning directly from God! (Genesis 6:1-6).

The traditional explanation of long lifespans is “lots to do and not enough people to do it.” There were not many people in the world and every person certainly arrived with a set of missions to fulfill. Therefore, at that time, people had large “all-encompassing” souls and therefore longer life spans in order to do the work assigned. In later generations, these big souls were spread out among thousands and millions of individuals, in the form of smaller souls with less work to do, and thus, shorter lifetimes in which to accomplish this work.

However, I believe we need not understand these passages literally and we need not believe that all these people lived 200-900 years.  Here the Bible isn’t speaking to us in the language of facts. This content is probably aimed to motivate people to act morally. What is important here is the message: our lifespan is dependent on our moral conduct.

This idea is expressed numerous times in the Bible:

Honour thy father and thy mother: that thy days may be long in the land which the Lord thy God gives thee. (Exodus 20:12)

We have an inversion of this commandment in the Book of Proverbs:

He who curses his father or his mother, his lamp shall be put out in utter darkness. (Proverbs 20:20)

In addition to the proverb quoted at the outset, another proverb expressing similar idea:

The beginning of wisdom is fear of the LORD, and knowledge of the Holy One is understanding. For through me your days will increase, And years be added to your life. (Proverbs 9:10-11)

We also have a little naughty version of this wisdom in the Book of Kohelet:

Do not be overly wicked, and do not make yourself a fool. Why die when it is not your time? (Kohelet 7:17)

But we don’t have to delve deeply into the Bible in order to find more passages with a similar message. It’s enough to open our sidurim and recite the 2nd paragraph of our everyday prayer – Shema ve’Ahavta, where it states that all the commandments were given to you:

…That your days may be multiplied, and the days of your children, in the land which the Lord swore to your fathers to give them, as the days of heaven upon the earth. (Deuteronomy 11:21)

In fact, the entire system of the Torah commandments serves not only a good and moral life, but also a life with meaning and in which every human action has meaning. All of this deepens the substance of our life and it provides a source of motivation to live and to fight the obstacles we encounter. But, that’s not all: while we are at it, the Torah also teaches us to live in moderation. Because moderation can also extend our lives simply because lack of moderation can shorten it.

The commandments also teach us to live carefully and prudently. They teach us to think before each action and to anticipate its effects. For example, by avoiding unnecessary risks and being careful not to make negatively emotional, ill-considered or hasty decisions we inevitably make decisions that are smart and considered, leading to a longer life.

Therefore, by fulfilling the laws of the Torah together – living mindfully, pragmatically and with love towards others – we can together say an enthusiastic “YES” to human existence and fulfil the vision of the prophet:

No more shall there be an infant or graybeard Who does not live out his days. He who dies at a hundred years Shall be reckoned a youth, And he who fails to reach a hundred Shall be reckoned accursed. (Isaiah 65:20)

Shabbat shalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Co robić, aby żyć długo i szczęśliwie

Co robić, aby żyć długo i szczęśliwie

Refleksja nad paraszą Noach

Menachem Mirski

Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się.

Prz 10, 27

Nieśmiertelność jest odwiecznym ludzkim pragnieniem, a motyw ten przenika  wszystkie religie i kultury na świecie, łącznie z kulturą świecką. Motyw ten dostrzegamy wszędzie. Zarówno literatura, sztuka jak i kinematografia przyjmowały różne warianty w różnych epokach, aby zilustrować fascynację nieśmiertelnością. Wedle koncepcji renesansowej wieczne życie uzyskuje się poprzez własne dzieła artystyczne albo intelektualne, zaś współczesna koncepcja przedłużania ludzkiego życia opiera się na wykorzystaniu odkryć nauki i medycyny. Marzenie o nieśmiertelności wyrażone w erze współczesnej jako długowieczność wydaje się być nieodłącznym przedłużeniem ludzkiego instynktu przetrwania, a jednocześnie wyrazem bezgranicznej afirmacji życia, entuzjastycznym „TAK” dla ludzkiej egzystencji.

Wedle Bereszit/Księgi Rodzaju i przedstawionej w niej opowieści o stworzeniu nieśmiertelność, a przynajmniej długowieczność, była pierwotnym stanem właściwym dla ludzkiej egzystencji, choć idea ta nie została jednoznacznie wyrażona w Biblii. Wiemy tylko, że Adam i Ewa zostali ukarani śmiercią, czy też śmiertelnością, za ich pierwszy grzech – zjedzenie owocu z Drzewa Wiedzy o Dobru i Złu – i z tego faktu możemy wywnioskować, że ich poprzednia egzystencja miała nieco inny charakter. Jednakże pomimo tej kary biblijny Adam cieszył się życiem przez 930 lata (Rdz 5, 5) i taka była typowa przewidywana długość życia wszystkich potomków Adama (i przypuszczalnie wszystkich innych żyjących wówczas ludzi) aż do Noego, który według Biblii żył 950 lat.

W czytanej w tym tygodniu porcji Tory znajdziemy genealogię potomków Noego, zaczynając od syna Noego, Sema, aż po Teracha, ojca Abrahama.  Następnie życie każdego kolejnego pokolenia jest krótsze: Sem żył 600 lat, jego wnuk Szelach 433 lata, wnuk Szelacha, Peleg, żył 239 lat, a ostatni potomek, o którym się tutaj wspomina, Terach, żył 205 lat. Wszystko to zostało zarządzone przez Boga przed potopem (Bereszit/Rdz 6, 3.) Wedle mojej interpretacji tych fragmentów biblijnych była to kara za ludzką niegodziwość i skłonność do czynienia zła, którego dopuszczali się pomimo tego, że zostali obdarzeni boskimi cechami… i mimo ostrzeżenia bezpośrednio od Boga! (Rdz 6, 1-6).

Tradycyjne wyjaśnienie długiego życia to: „dużo do zrobienia i zbyt mała  liczba osób, żeby to zrobić”. Na świecie było niewielu ludzi i każda osoba z pewnością przychodziła na świat z zestawem misji do wypełnienia. A zatem w owym czasie ludzie mieli duże, „wszechogarniające” dusze, a zatem żyli dłużej, aby wykonać wyznaczone im zadania. W późniejszych pokoleniach te ogromne dusze zostały rozdzielone na tysiące i miliony jednostek w formie mniejszych dusz, które miały mniej do zrobienia, a zatem przysługiwał im krótszy czas życia, aby wypełnić te zadania.

Jednakże wydaje mi się, że nie musimy rozumieć tych fragmentów dosłownie i nie musimy wierzyć, że wszystkie te osoby faktycznie żyły po 200-900 lat. Tutaj Biblia nie przemawia do nas językiem faktów. Treści te miały prawdopodobnie na celu zmotywować ludzi, żeby postępowali moralnie. Ważne jest tutaj przesłanie: nasza długość życia jest uzależniona od tego, czy postępujemy moralnie.

Koncepcja ta została wyrażona w Biblii wielokrotnie:

Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie. (Wj 20, 12)

W księdze Przysłów znajdziemy odwróconą wersję tego przykazania:

Kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, tego lampa z nastaniem ciemności gaśnie. (Prz 20, 20)

W dodatku do przysłowia cytowanego na początku, oto inne przysłowie  wyrażające podobną koncepcję:

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum, gdyż przeze mnie rozmnożą się twoje dni i przedłużą się lata twojego życia. (Prz 9, 10-11)

Mamy też nieco ostrzejszą wersję tej mądrości w Księdze Koheleta:

Nie bądź zbyt grzeszny ani zbyt głupi: dlaczego miałbyś przedwcześnie umierać? (Koh 7, 17)

Ale nie musimy tak bardzo zagłębiać się w Biblię, żeby znaleźć więcej fragmentów z podobnym przesłaniem. Wystarczy otworzyć nasze modlitewniki i wyrecytować drugi ustęp naszej codziennej modlitwy – Szema we’ahawta, gdzie stwierdza się, że wszystkie przykazania zostały ofiarowane,

(…) aby pomnożyły się dni wasze i dni waszych [dzieci] w ziemi, którą Pan poprzysiągł dać waszym ojcom, tak jak dni niebios, które są nad ziemią. (Pwt 11, 21)

W rzeczywistości cały system przykazań Tory służy nie tylko temu, aby wieść dobre i moralne życie, ale również życie wypełnione sensem, w którym każde ludzkie działanie wypełnione jest znaczeniem. Wszystko to pogłębia treść naszego życia i zapewnia źródło motywacji, aby żyć i walczyć z napotykanymi przez nas przeszkodami. Ale to nie wszystko: skoro już o tym mowa, to Tora uczy nas również, abyśmy kierowali się w życiu umiarem. Ponieważ umiarkowanie również może przedłużyć nasze życie – po prostu dlatego, że brak umiarkowania może je skrócić.

Przykazania uczą nas też, aby żyć uważnie i roztropnie. Uczą nas, żeby myśleć przed każdym działaniem i żeby przewidywać jego efekty. Na przykład jeśli będziemy unikać niepotrzebnego ryzyka i będziemy uważać, żeby nie podejmować bazujących na negatywnych emocjach, nieprzemyślanych albo pochopnych decyzji, to będziemy nieuchronnie podejmować mądre i przemyślane decyzje, które prowadzą do dłuższego życia.

A zatem, poprzez łączne wypełnianie praw Tory – i życie w uważny, pragmatyczny sposób i z miłością wobec innych – możemy wspólnie powiedzieć entuzjastyczne „TAK” wobec ludzkiej egzystencji i wypełnić wizję proroka:

Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. (Iz 65, 20)

Szabat szalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

 

Tłum. Marzena Szymańska-Błotnicka

SIMCHAT TORAH 5781

SIMCHAT TORAH 5781

Rabbi Dr. Walter Rothschild

Simchat Torah is not really important in the Torah itself! There is a sequence of festivals starting with Rosh Hashanah and then Yom Kippur and then Sukkot, and at the end of this latter comes an ”Eighth Day marking the End, the Closure” – 'Shemini Atzeret’. But the Rabbis of the Mishnaic period introduced – very importantly – a principle of regular readings from the Torah  in their meetings – you can find details of some of the discussions in the Mishnah, Tractate Megillah – they did not refer to chapters and verses, since these were introduced into the Bible text only much later, but instead would say something like ”We start from where it says ”And Moses said…” and everyone present would know what they were talking about! Of course, being a Jewish issue, there were different opinions and different methods – the Rabbis of the diaspora of Iraq decided to read the entire Five Books through each year, whilst those in the Holy Land decided to take three years over it but – here is the point – following the same calendar, just taking in one year the first third of the ”sidra” or ”parasha”, the second year the second third, and – well, I am sure you can work out the rest. This means that in all communities the sidra 'Bereshit’ would be read on the same week, even if in some places they read the whole lot – what we NOW call Genesis 1:1 to 6:8 – and in others only a shorter section each time. Nowadays the three-year cycle has become the norm in Progressive communities. Every now and then there are calendrical hiccups were two shorter portions have to be combined or, because a festival falls on a Shabbat, the routine cycle is disrupted.

Interestingly they decided to start and end this cycle not with Rosh Hashanah but when all the fuss of the High Holy Days with the special readings was past – i.e. at Shemini Atzeret – and significant also is that this day acquired the name, not of 'the Day of the Torah’ but the 'JOY of the Torah’ – Simchat Torah. This reflects to some extent the command to enjoy the entire Festival of Sukkot – ”vesamachta” – ”you shall be happy” – quite a hard thing to achieve over an entire week!

Some then said that one had to be careful not to give the (mistaken) impression that the communal joy was at having finished the Torah and so the custom arose of immediately beginning again with the first chapters of Genesis, to show that the joy is at the ability to start the next cycle of readings! This would be to some extent a Jewish equivalent of the Roman 'Janus’ figure, facing backwards and forwards at the same time (hence the name of the month 'January’). Other rituals also developed, such as calling up groups of people to the Aliyot or a 'Bridegroom of the Torah’ to recite the final blessings and then another 'Bridegroom of Bereshit’ to recite the first ones of the new cycle – once more, in Progressive communities we apply our egalitarian principles here. There would be processions (’Hakkafot’), flags could be waved, sweets distributed to the children, and a general party could be celebrated.

here is much to be learned from this cyclical concept. For example, that if a world can have a Beginning, it can also (theoretically) have an End. Only God is eternal, not the things God has created. Also, that even if a great leader like Moses can achieve so much, he must also accept his mortality and leave the book before the actual final verse. But also, how important it is to have a book of Laws – even if they are open to interpretation, they provide a basis for our relationship to our world, our Creator and ourselves. I recently read an account of wartime atrocities in Sumatra and other parts of the Far East and one of the things that struck me was that the Japanese soldiers who drove so many Allied prisoners of war but also Indians, Malays, Thais and other slave workers to their deaths through starvation, lack of medical care, and sheer brutality, when the war was over could simply not see that they had done anything wrong. When challenged and accused of having commited war crimes they did not think of themselves as 'evil’ or as having behaved inappropriately – this was simply what one did to prisoners over whom one had control. They had not been taught any different. We can see in European history of course many similar examples of those who considered that they were free to treat animals and 'Untermenschen’ in any way they chose, with no sense of moral control. In this case those concerned had often been exposed to the Biblical traditions but had chosen to ignore them. Europe also saw, centuries earlier, conflicts between Christians and Heathens – those who believed in blood and the sword, who considered that one could enslave or massacre the defeated and rape their wives….  Alas there are parts of the Near East where such practices seem still to be horribly normal. What does this tell us? That a society NEEDS a book of laws and that, unless anyone can show me a truly better one from the period, the Torah is in fact the best there is, the one that teaches us to respect all of Creation, to understand how different nations with their cultures and languages, different levels of human society, rich and poor, free or slave, all have their roots in the same beginnings and that even animals have rights.

We have the Torah. When we read from it we thank God for giving it to us (not for ”having given it” to us, for the act of revealing the Torah remains a continuous process) and this Torah tells us who we are, how the world in which we live came into being, how we became a nation, how we were promised a place to settle, how we are responsible for one another, how we are to communicate to God if we wish  – yes, many details are left vague and open to commentary and interpretation and circumstances sometimes change the specific details, but that is no bad thing, it is still the principle that counts. We are a people who live according to a set of laws which define who we are and how we relate to ourselves and to each other. No other human being can replace God or set himself up as God, not even a leader, not even a patriarch, not even a prophet. The Torah tells us that human beings are defined by the ability to distinguish between Good and Evil, we are not mere creatures of animal instinct – or at least, we should not be.

Law alone is not enough and the Torah is much, much more than a set of laws and ritual instructions, but these are nevertheless important to any group of people that wishes to develop and maintain its own identity. We define ourselves as a people descended from Abraham, a man chosen by God to be his messenger of monotheism, and later of those led from slavery by a man, Moses,  chosen by God to lead the fugitives to the intended destination; we define ourselves by the calendar of important days in the week and in the year, by the things we choose to eat and not to eat, by the way we establish and live with our own families and with other families. Even this brief description is only a small fraction of what we have to be happy about. We read of the ability to talk to God, to plead with God and to argue with God. We read of human passions, human endeavours, human dreams and human limitations. ”Turn it this way and that way,” said the Rabbis, ”For everything is in it.” It is not a mere fundamentalist statement to agree with them. It is a statement of faith and of gratitude.

So – although this year meeting together is not permitted, nor dancing with scrolls and processing in the community, although this year the festival is to be celebrated in a much more limited, individual, isolated, socially-distanced manner – alas – we are still called upon to be Happy because: We have the Torah. Let us not underestimate what that means!

 

Shalom, Chag Sameach

Rabbi Dr. Walter Rothschild

Nitzavim-Vayelech

 Open your heart to receive blessing

Thoughts on parashat Nitzavim-Vayelech

Menachem Mirski

Human beings are religious beings. This means we have a natural tendency to develop religion or something that metaphysically deals with the problematic mystery of human  existence. Every time human beings want to get rid of religion something else fills this gap and becomes a new religion. This new religion is usually a political ideology, an ideologized science or a random stream of philosophy that was accidentally popular at the time.

The problem is that what is metaphysical cannot be replaced with something physical, scientific or political. Whenever humanity tries to do so it hurts itself in the long run.

Conceaed acts concern the LORD our God; but with overt acts, it is for us and our children ever to apply all the provisions of this Teaching. (Deuteronomy 29:28)

We cannot repress or get rid of our metaphysical needs. We cannot escape from our need for transcendence. Why? Because by repressing things that concern our God we will end up, sooner or later, in self denial and nihilism. We were created in divine likeness which means we naturally strive for the divine. Our religious drive is a drive for something holy and eternal – something that is good, something that does not pass. This eternal and good thing has to be able to mark everything we freely do and experience- mark with meaning.

To mark means to affirm, not to subject – and no science, no political ideology nor philosophy is able to fully do that. Why? because the products of human intellect are, by definition, limited. Science and philosophy can give you explanation, political ideology can give you the goal. Religion gives you meaning.

At the end of the day human intellect is there to serve, to make our lives easier, more comfortable and more predictable. Religion very often does the opposite or at least starts with the opposite. Judaism, our religion, does not unconditionally affirm our life. It affirms it deeply, but only when we bring holiness, good and justice. It affirms life with a spirit that deliberately opens itself towards unknown and concealed things. None of these concealed things, nor holiness nor good are the notions that can be politically or scientifically defined without reducing them to fractions.

When all these things befall you—the blessing and the curse that I have set before you—and you take them to heart amidst the various nations to which the LORD your God has banished you, and you return to the LORD your God, and you and your children heed His command with all your heart and soul, just as I enjoin upon you this day, then the LORD your God will restore your fortunes and take you back in love. He will bring you together again from all the peoples where the LORD your God has scattered you. Even if your outcasts are at the ends of the world, from there the LORD your God will gather you, from there He will fetch you. And the LORD your God will bring you to the land that your fathers possessed, and you shall possess it; and He will make you more prosperous and more numerous than your fathers. Then the LORD your God will open up your heart and the hearts of your offspring to love the LORD your God with all your heart and soul, in order that you may live. (Deuteronomy 30:1-6)

These words contain an endless, divine promise. Note, they don’t make many conditions. There is only one essential: we have to return to God, to everything He revealed to us on Mount Sinai.

Everything that is concealed is known by God. During the coming High Holidays I encourage all of you to express everything that is concealed in us before Him, with our entire hearts and entire souls. If we do that He will turn His countenance towards us and will bless us with all His generosity.

Shabbat shalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Nicawim-Wajelech

Otwórz swoje serce, żeby otrzymać błogosławieństwo

Refleksja nad paraszą Nicawim-Wajelech

Menachem Mirski 

Ludzie są istotami religijnymi. Oznacza to, że mamy naturalną skłonność do tworzenia religii albo czegoś, co zajmuje się od strony metafizycznej  problematyczną tajemnicą ludzkiej egzystencji. Za każdym razem, kiedy ludzie chcą się pozbyć religii, coś innego wypełnia tę lukę i staje się nową religią. Tą nową religią jest zwykle jakaś ideologia polityczna, zideologizowana nauka albo przypadkowy nurt filozoficzny, który był akurat popularny w owym czasie.

Problem polega na tym, że tego, co metafizyczne, nie da się zastąpić czymś fizycznym, naukowym albo politycznym. Ilekroć ludzkość próbuje tak uczynić, wyrządza sobie na dłuższą metę krzywdę.

To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych [dzieci] po wieczne czasy, abyśmy wypełniali wszystkie słowa tego [nauczania].

(Pwt 29, 28)

Nie możemy tłumić ani pozbyć się naszych potrzeb metafizycznych. Nie możemy uciec od naszej potrzeby transcendencji. Dlaczego? Dlatego, że tłumienie przez nas rzeczy, które należą do naszego Boga skończy się, prędzej czy później, zaprzeczeniem naszej własnej istocie i nihilizmem. Zostaliśmy stworzeni na boże podobieństwo, co oznacza, że w naturalny sposób dążymy do tego, co boskie. Nasze dążenia religijne są dążeniem do czegoś świętego i wiecznego – czegoś, co jest dobre, czegoś, co nie przemija. Ta wieczna i dobra rzecz musi być w stanie naznaczyć wszystko, co sami z siebie robimy i czego doświadczamy – naznaczać to znaczeniem.

Naznaczać oznacza afirmować, a nie podporządkowywać – i żadna nauka, żadna ideologia polityczna ani filozofia nie jest w stanie w pełni tego dokonać. Dlaczego? Gdyż wytwory ludzkiego intelektu są, z definicji, ograniczone. Nauka i filozofia mogą zaoferować ci wyjaśnienie, a ideologia polityczna może dać ci cel. Religia daje ci znaczenie.

Koniec końców ludzki intelekt jest po to, aby służyć, aby ułatwiać nam życie i czynić je wygodniejszym i bardziej przewidywalnym. Religia bardzo często robi coś przeciwnego albo przynajmniej zaczyna się od czegoś przeciwnego. Judaizm, nasza religia, nie afirmuje naszego życia bezwarunkowo. Afirmuje je głęboko, ale tylko wtedy, kiedy wnosimy świętość, dobro i sprawiedliwość.  Afirmuje życie z duchowością, która celowo otwiera się na nieznane i ukryte rzeczy. Żadna z tych ukrytych rzeczy ani świętość czy też dobro nie są koncepcjami, które można by zdefiniować politycznie albo naukowo bez rozłożenia ich na części.

Gdy tedy przyjdzie na cię to wszystko, błogosławieństwo i przekleństwo, które ci przedłożyłem, i weźmiesz je sobie do serca pośród wszystkich narodów, dokąd wypędzi cię Pan, Bóg twój, i nawrócisz się do Pana, Boga twego, i będziesz słuchał jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja ci dziś nakazuję, ty i twoje [dzieci], z całego serca twego i z całej duszy twojej, to wtedy przywróci Pan, Bóg twój, twoich jeńców i zmiłuje się nad tobą, i zgromadzi cię z powrotem ze wszystkich ludów, gdzie cię rozproszył Pan, Bóg twój. Choćby twoi wygnańcy byli na krańcu nieba, to i stamtąd zgromadzi cię Pan, Bóg twój, i stamtąd cię zabierze, i sprowadzi cię Pan, Bóg twój, do ziemi, którą posiadali twoi ojcowie, i posiądziesz ją i ty, i uczyni cię szczęśliwszym i liczniejszym od twoich ojców. I [otworzy] Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twego potomstwa, abyś miłował Pana, Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył. (Pwt 30, 1-6)

Te słowa zawierają nieskończoną, bożą obietnicę. Zauważmy, że nie stawiają one wielu warunków. Jest tylko jeden, zasadniczy warunek: musimy powrócić do Boga, do wszystkiego, co On nam wyjawił na Górze Synaj.

Wszystko, co jest ukryte, jest znane Bogu. Podczas nadchodzących Wielkich Świąt zachęcam was wszystkich do wyrażania przed Nim wszystkiego, co jest w nas ukryte, z całych naszych serc i z całych naszych dusz. Jeśli to zrobimy, On zwróci ku nam swe oblicze i pobłogosławi nas całą swoją szczodrością.

Szabat szalom!

Menachem Mirski- student rabinacki w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Menachem Mirski 10 przykazań – część 3 wykład wideo

10 przykazań – część 3

Cykl trzech wykładów Menechama Mirskiego na temat 10 przykazań.

Menachem Mirski jest studentem rabinackim w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Cedaka צדקה
PAYPAL paypal.me/BeitPolska Beit
Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066 Bank Pekao S.A. Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Zrealizowano przy wsparciu Dutch Humanitarian Fund

Menachem Mirski 10 przykazań – część 2 wykład wideo

10 przykazań – część 2

Cykl trzech wykładów Menechama Mirskiego na temat 10 przykazań.

Menachem Mirski jest studentem rabinackim w Ziegler School of Rabbinic Studies, American Jewish University, Los Angeles, USA

Cedaka צדקה
PAYPAL paypal.me/BeitPolska Beit
Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066 Bank Pekao S.A. Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Zrealizowano przy wsparciu Dutch Humanitarian Fund

TRZY KSIĘGI OTWIERA SIĘ W ROSZ HA-SZANA – wykład wideo

TRZY KSIĘGI OTWIERA SIĘ W ROSZ HA-SZANA

Wykład Miriam Klimovej z dnia 19.08.2020.
Ostatni z serii wykładów poświęconych modlitwie prowadzonych przez Miriam Klimovą, studentkę rabinacką Israeli Rabbinic Program at Hebrew Union College – Jewish Institute of Religion, Jerusalem, Israel.
Cedaka צדקה
PAYPAL paypal.me/BeitPolska Beit
Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066 Bank Pekao S.A. Tytuł: Darowizna na cele statutowe

Zrealizowano przy wsparciu Dutch Humanitarian Fund