Neal Brostoff: Polish Jewish Art Music

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland present a new series

Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

Neal Brostoff:  Polish Jewish Art Music

Klezmer music has dominated the conversations about the post-communist Jewish culture renaissance in Poland.

However, creative activity in art music (classical music) has its own proud history, beginning with the virtuoso pianist and composer Maria Szymanowska in the late 18th century We will listen to one of her nocturnes, which strongly influenced Frederic Chopin’s compositional style. The webinar will offer an overview of primarily 20th century music of the Polish-Jewish experience, including the work of Krzysztof Penderecki (not Jewish) whose powerful Kaddish Oratorio concludes with the version of the Kaddish prayer sung at the High Holydays morning services. Szymon Laks survived Auschwitz, where he conducted the inmates’ orchestra. We will learn about his haunting art song on the poem of Antoni Slonimski, Elegy for the Lost Jewish Villages.

The program’s presenter, Neal Brostoff, taught courses in Jewish and Israeli music history and Jewish music  performance in UCLA’s Departments of Ethnomusicology and Musicology from 2011 to 2016. Mr. Brostoff has also served as the music programs coordinator for the Mickey Katz Endowed Chair in Jewish Music at UCLA. He has taught Jewish music courses at Loyola Marymount University and at American Jewish University in Los Angeles. In his professional career, Mr. Brostoff has produced Jewish music concerts and festivals and has lectured on Jewish music topics. He has also served as director of cultural affairs for the Israeli Consulate in Los Angeles and as a music specialist at the Skirball Cultural Center. Active as a cantorial accompanist and choir director, Mr. Brostoff served congregations Adat Ari El and Temple Aliyah in Los Angeles from 1971 to 2007. He holds undergraduate and graduate degrees in music from Mount St. Mary’s College and California State University, Fullerton.

 

********************************************************************
LINKS:
FREIGHTED LEGACIES
THE CULTURE AND HISTORY OF JEWISH INTERACTIONS IN POLAND
https://www.jewishrenewalinpoland.com/freighted-legacies/

 

DONATE:
Cedaka צדקה PAYPAL
paypal.me/BeitPolska

Bank transfer details

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
Account number:
Bank Pekao S.A.
IBAN: PL47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Transfer title: „Donation for statutory objectives for Beit Warszawa”

Eliyana Adler „Survival on the Margins”

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland present a new series

Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

Eliyana Adler „Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union”

The implementation of the August 1939 accord between Germany and the Soviet Union (Molotov-Ribbentrop) erased Poland. The Jews in the Soviet controlled sector of the former Poland, many of whom fled eastward or were deported by Soviet authorities or simply exiled to vast howling regions found a paradoxical refuge. They were at a far remove from unfolding persecutions and murders the Germans planed. The narrative about the fate of the 200,000 Polish Jewish refugees in the Soviet Union remained peripheral to the study of the Holocaust for over 75 years. Dr. Adler’s ground breaking work has opened up these areas of study for the English speaking audiences.

In the Soviet Union, refuge was an arduous path including meager food, hard labor, freezing temperatures, illness, inadequate shelter, and the Soviet system – all, were a tortuous obstacles to survival. Initially Jewish Poles were designate to the Artic regions – “Siberia” and later, other locations in central Asia. After the war, they were allowed to return to Poland, where they discovered the full extent of the Holocaust’s destruction. By 1946, these Jewish Poles were the majority in the Displaced Persons camps established in Germany. Their story was subsumed into the main Holocaust narratives.

In a prescient supplementary essay What’s in a Name? How Titles Construct and Convey Knowledge about Migrants, Adler frames for us some of the difficulty and complexity facing those of us who seek to understand the circuitous paths of Polish Jewish Refugees. Dr. Adler remarks cross temporal boundaries to indirectly, comment on contemporary and historical constructs about migrants. Dr. Eliyana Adler’s ground breaking study employs the still meager Soviet era archival sources but foregrounds the recollections of survivors. Adler’s work confronts us with several questions: how we understand the Holocaust? What does it mean to be a survivor? We are left to understand and ponder the paradoxes of history.

********************************************************************
LINKS:
FREIGHTED LEGACIES
THE CULTURE AND HISTORY OF JEWISH INTERACTIONS IN POLAND
https://www.jewishrenewalinpoland.com/freighted-legacies/

CLICK HERE TO BUY THE BOOK
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674988026

EXCERPT FROM SURVIVAL ON THE MARGINS
https://www.jewishrenewalinpoland.com/wp-content/uploads/2022/03/Adler-Intro.pdf

EXCERPT FROM SURVIVAL ON THE MARGINS. (POLISH)
https://www.jewishrenewalinpoland.com/wp-content/uploads/2022/03/Introduction_Adler_POL.pdf

DONATE:
Cedaka צדקה PAYPAL
paypal.me/BeitPolska

Bank transfer details

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
Account number:
Bank Pekao S.A.
IBAN: PL47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
SWIFT/BIC: PKOPPLPW
Transfer title: „Donation for statutory objectives for Beit Warszawa”

Webinar Eliyana Adler „Survival on the Margins”

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland prezentuje serię:

Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

Eliyana Adler „Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union”

Wprowadzenie w życie porozumienia z sierpnia 1939 roku pomiędzy Niemcami, a Związkiem Radzieckim (pakt Ribbentrop-Mołotow) wymazało Polskę z map Europy. Żydzi z kontrolowanej przez Sowietów części Polski, z których wielu uciekło na wschód lub zostało deportowanych przez władze sowieckie lub po prostu zesłanych do rozległych, niedostepnych regionów Syberii, znaleźli paradoksalne schronienie. Byli daleko od zaplanowanych przez Niemców prześladowań i mordów. Narracja o losie 200 tysiącach polskich uchodźców żydowskich w Związku Sowieckim przez ponad 75 lat pozostawała na marginesie badań nad Holokaustem. Przełomowa praca dr Eliyany Adler otworzyła te obszary nauki dla anglojęzycznych odbiorców.

W Związku Radzieckim schronienie okazało się również trudną ścieżką, obejmującą skąpe jedzenie, ciężką pracę, mróz, choroby, nieodpowiednie schronienie, do tego sam w sobie sowiecki system – wszystko to stanowiło krętą przeszkodę w przetrwaniu. Początkowo żydowscy Polacy byli przwożeni do regionów arktycznych – Syberii, później do innych lokalizacji w Azji Środkowej. Po wojnie pozwolono im wrócić do Polski, gdzie odkryli pełny zakres zniszczeń Holokaustu. W 1946 ci żydowscy Polacy stanowili większość w obozach „Displaced Persons” utworzonych w Niemczech. Ich historia została włączona do głównych narracji o Holokauście.

W proroczym eseju uzupełniającym „What’s in a Name? How Titles Construct and Convey Knowledge about Migrants”, dr Eliyana Adler przedstawia nam trudności i złożoność, z jakimi borykają się ci z nas, którzy starają się zrozumieć okrężne, powrotne ścieżki polskich żydowskich uchodźców. Przełomowe badania dr Eliyany Adler opierają się na wciąż skromnych i trudno dostępnych źródłach archiwalnych z czasów sowieckich, ale na pierwszy plan wysuwane są wspomnienia ocalałych. Praca Adler stawia nas przed kilkoma pytaniami: jak rozumiemy Holokaust? Co to znaczy być ocalałym? Pozostaje nam zrozumieć i zastanowić się nad paradoksami historii.

********************************************************************
LINKI:

THE CULTURE AND HISTORY OF JEWISH INTERACTIONS IN POLAND
https://www.jewishrenewalinpoland.com/freighted-legacies/

TUTAJ MOŻESZ ZAKUPIĆ KSIĄŻKĘ
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674988026

FRAGMENT książki SURVIVAL ON THE MARGINS w języku angielskim
https://www.jewishrenewalinpoland.com/wp-content/uploads/2022/03/Adler-Intro.pdf

FRAGMENT książki SURVIVAL ON THE MARGINS w języku polskim
https://www.jewishrenewalinpoland.com/wp-content/uploads/2022/03/Introduction_Adler_POL.pdf

DAROWIZNA:

Wspieraj Beit Polska
Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
Bank Pekao S.A.
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
PAYPAL
Związek wyznaniowy Beit Polska
paypal.me/BeitPolska

Emisariusze Freuda

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland prezentują serię:

Freighted Legacies:The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

Emisariusze Freuda- Kulturowy transfer psychoanalizy do polskiej inteligencji przed II Wojną Światową

Dr Lena Magnone, jest specjalistką od historii psychoanalizy i jej wpływu na kulturę polską, ukończyła habilitację pięć lat temu. Jest autorką książki „Emisariusze Freuda- Kulturowy transfer psychoanalizy do polskiej inteligencji przed II Wojną Światową”. W trakcie webinaru przyglądamy się niektórym aspektom tego 1100-stronicowego opus magnum, które zostało wydane w języku polskim, a obecnie jest tłumaczone na język angielski przez dr Tul’si Bhambry .W książce „Emisariusze Freuda” autorka omawia trajektorie życia polskich Żydów, zbuntowanych mężczyzn i kobiet, którzy dołączyli do Zygmunta Freuda na najwcześniejszym etapie formowania się ruchu psychoanalitycznego, oraz ich wysiłki na rzecz zaszczepienia psychoanalizy w wykształconych polskich środowiskach przed II wojną światową. Ludzie ci przetłumaczyli Freuda na język polski, zapoznali neurologów i inne osoby z wykształceniem medycznym z ideami Freuda, również polskich pisarzy, antropologów, filozofów i grupy syjonistyczne, takie jak HaSzomer HaTzair. W swoim webinarium Lena Magnone przedstawi biografie kilku pierwszych psychoanalityków polskiego pochodzenia żydowskiego (Ludwig Jekels, Helena Deutsch, Beata Rank, Eugenia Sokolnicka i Gustaw Bychowski), zastanowi się nad wyzwaniami żydowskiej i polskiej tożsamości w kluczowym moment upadku imperiów, odzyskania niepodległości przez Polskę oraz przy powstaniu nazizmu. W webinarze uczestniczą również znani tłumacze; dr Tul’si Bhambry and dr Lewis Barth-psychoanalityk i badacz midraszów.

Serdecznie zapraszamy!

 

Cedaka צדקה

Wspieraj Beit Polska Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066 Bank Pekao S.A. Tytuł: Darowizna na cele statutowe Cedaka

PAYPAL Związek wyznaniowy Beit Polska paypal.me/BeitPolska

The Honey and The Sting

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland present a new series

Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

The Honey and The Sting by Rabbi Walter Rothschild, author, with Rabbi Alan Iser, Drs. Lena Magnon and Miroslaw Patalon

A comprehensive introduction to Judaism in Polish… is there a need? The Honey and The Sting is
about to be published in Polish. This project is an opening to people curious about modern Judaism
both its merits and its struggles.

About the speakers:
Rabbi Walter Rothschild has vast experience in teaching Judaism in the European context and has
served as visiting rabbi for Beit Polska and many other communities. About the book and about
Rabbi Rothschild: https://www.jewishrenewalinpoland.com/the-honey-and-the-sting/

Rabbi Alan Iser is a lecturer in religious studies and theology at several Catholic seminaries in
Philadelphia. He is a former congregational rabbi and has visited Poland several times as a visiting
rabbi.

Lena Magnone is an assistant professor at University of Warsaw working in the area of cultural
history.

Miroslaw Patalon is a full professor in social sciences at University of Gdansk since 2011.
We extend a special invitation to people studying for conversion in congregations throughout the
world to join us for this discussion.
The program will provide an opportunity for questions and engagement with the panel about
contemporary challenges faced by people seeking participation and knowledge of Jewish life and its
community.

Cedaka צדקה PAYPAL
paypal.me/BeitPolska

Bank transfer details

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
Account number:

Bank Pekao S.A.
IBAN: PL47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Transfer title: „Donation for statutory objectives for Beit Warszawa”

Among the Remnants

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland

present a new series Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

Among the Remnants: Josh Gortler’s Journey

Peering out at us on the cover of the memoir ’Among the Remnants: Josh Gortler’s Journey’ is a three-year-old child who survived a trek through wartime Siberia and back to Poland, the country that had been his home, but was now a place of danger. Josh’s journey takes us through post-war Poland’s upheavals and his years of a belated, distorted childhood among Jewish displaced persons (DPs) in Germany, and then to a new life in a strange country, Phoenix, Arizona USA. Josh and the writer Gigi Yellen (of Northwest Public Broadcasting) answered the call of reckoning with the gift and burden of survival, working on the book for three years. Josh Gortler went on to become a leader in the field of social work in service to the elderly, based at the Seattle Jewish community’s world-renowned Kline Galland Home. Now retired, Josh Gortler speaks to schools and inspires leaders. Joanna Michlic, a renowned scholar of great breadth, will join the conversation around an aspect of her work with the narrative experiences of child survivors of the Holocaust.

 

Cedaka צדקה PAYPAL
paypal.me/BeitPolska

Bank transfer details

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
Account number:

Bank Pekao S.A.
IBAN: PL47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Transfer title: „Donation for statutory objectives for Beit Warszawa”

 

Żądło i miód

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland prezentują nową serię

Freighted Legacies:The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

„Żądło i miód” książka autorstwa rabina Waltera Rothschilda,

Webimar z udziałem rabina Alana Iserem, dr. Leny Magnone i Mirosława Patalon

Kompleksowe wprowadzenie do judaizmu w języku polskim… czy jest taka potrzeba? „Żądło i miód” ukażą się w języku polskim. Projekt ten otwiera się na ludzi ciekawych współczesnego judaizmu, zarówno jego zasług, jak i zmagań.

O prelegentach:
Rabin Walter Rothschild ma ogromne doświadczenie w nauczaniu judaizmu w kontekście europejskim i był rabinem wizytującym Beit Polska i wielu innych społeczności. Więcjej o książce  rabina Rothschilda do znalezienia w tym miejscu : https://www.jewishrenewalinpoland.com/the-honey-and-the-sting/

Rabin Alan Iser jest wykładowcą religioznawstwa i teologii na kilku seminariach katolickich w Filadelfii. Jest byłym rabinem kongregacyjnym i kilkakrotnie odwiedzał Polskę jako rabin wizytujący.

Lena Magnone jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskimi gdzie zajmuje się historią kultury.

Mirosław Patalon jest profesorem zwyczajnym nauk społecznych na Uniwersytecie Gdańskim od 2011 roku.

Szczególnie zapraszamy osoby studiujące judaizm w kongregacjach na całym świecie do udziału w tej dyskusji. Program będzie okazją do zadawania pytań i zaangażowania się w panel o współczesnych wyzwaniach, przed którymi stoją osoby poszukujące uczestnictwa i wiedzy o życiu Żydów i ich społeczności.

History on Trial & Historians Tested – Can Governments Re-write History?

Freighted Legacies:

The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

History on Trial & Historians Tested – Can Governments Re-write History?

dr. Jan Grabowski

A key aspect of Jan Grabowski’s work focuses on the fate of Jews (circa 1943-44) attempting to elude the Germans. The Russian westward advance against the Germans was a looming force. The German’s dissolution of the large ghettoes and forced labor camps was beginning. Many Jews sought to hide in forests or with farmers. Jews struggled to survive. Grabowski asks what was the role of local Polish mayors, fire departments, vigilante bounty hunters, and the Blue Police (Granatowa policja)? How did Polish society especially in the country-side view what was happening to their Jewish fellow citizens? In the magisterial 1700 page study “Night Without End: The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland” Jan Grabowski and Barbara Engelking with other Polish historians report on this question. Their micro-history has been acclaimed. Upon the book’s publication, Jan Grabowski and Barbara Engelking were sued in Polish court for defaming an individual mayor. Dr. Grabowski will talk about the book and the trial.
Registration:

 

Background for Discussion

1. Poles and the Holocaust: new research, old controversies June 29, 2018

https://notesfrompoland.com/2018/06/29/poles-and-the-holocaust-new-research-old-controversies/

2. Ofer Aderet

https://www.haaretz.com/world-news/europe/polish-court-rules-in-favor-of-holocaust-researchers-decrying-censorship-1.10122890

3.  A victory for Polish historians:

https://notesfrompoland.com/2021/08/16/holocaust-scholars-win-appeal-against-polish-court-ruling-ordering-them-to-apologise/ 

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Dalej_jest_noc

Cedaka צדקה PAYPAL
paypal.me/BeitPolska

Bank transfer details

Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
Account number:

Bank Pekao S.A.
IBAN: PL47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
SWIFT/BIC: PKOPPLPW

Transfer title: „Donation for statutory objectives for Beit Warszawa”