Poznaj nasz zespół

Dowiedz się o więcej o ludziach którzy tworzą społeczność Beit Polska

Rabin

Rabin Haim Dov Beliak

To, co robię dotyczy mnie osobiście. Moja rodzina -- jak ponad 80 procent Żydów -- wywodzi się z ziem polskich. Choć mam za sobą ponad 35 lat pracy na uniwersytetach i w gminach żydowskich, to właśnie praca dla Beit Polska stała się najbardziej ekscytującym zadaniem mego życia.

Jako dziecko ocalałych z Zagłady, a po ukończeniu studiów rabinicznych już jako człowiek dorosły, analizowałem próby ratowania Żydów w czasach Holokaustu. Wydawało mi się, że ratowanie Żydów należy do przeszłości, że jest jedynie utraconą szansą.

Jednak w 2008 roku, zastępując rabina Burta Schumana w najważniejszej postępowej kogregacji Polski Beit Warszawa, głęboko przeżyłem spotkania z polskimi Żydami. Słuchając historii ich powrotów do judaizmu zrozumiałem, że wielu Polaków może być przywróconych żydowskiemu narodowi.

Moją pasją stało się docieranie do polskich Żydów, budzenie w nich poczucia związku z judaizmem i okazywanie im, że są wśród nas mile widziani. Pojąłem, że ratowanie Żydów nie jest li tylko kwestią przeszłości.

W ciągu ostatnich trzech lat poznałem sześćdziesięcio i siedemdziesięcioletnich Żydów wychowanych jako "znajdy" w katolickich rodzinach. Spotkałem i takich, którym dał do myślenia fakt odnalezienia przez kogoś z rodziny żydowskiego modlitewnika. Spotkania te pokazują, że bez wątpienia żyją w Polsce tysiące ukrytych Żydów, czekających tylko na to, żebyśmy ich odnaleźli.

Prowadzone obecnie przez Rabina Gila Nativ, przepełnione ciepłem i serdecznością Szabaty w Beit Warszawa ukazują nowemu pokoleniu polskich Żydów uroki bycia Żydem. To wspaniałe miejsce powstało dzięki niewielkiej grupie filantropów i członków gmin zainspirowanych przez ocalałego z Zagłady dewelopera branży hotelowej, Severyna Ashkenazy z Los Angeles. Szerokie wsparcie ludzi dobrej woli jest obecnie potrzebne, aby umożliwić rozszerzenie modelu Beit Warszawa na inne polskie miasta.

Z dumą pomagam polskim Żydom powracać do judaizmu. Ratując ich dla judaizmu, mamy szansę uleczyć niektóre rany żydowskiej historii.

Chcę, abyś także Ty wraz ze znajomymi włączył się w realizację tego fascynującego zadania.

Haim Beliak
Rabin Walter Rothschild

Rabin

Rabin Walter Rothschild

Studiował teologię w Cambridge oraz w Leo Baeck College w Londynie. Był nauczycielem religii w londyńskiej szkole. Po ordynacji rabinackiej w 1984 pracował 10 lat w Sinai Synagogue of Leeds oraz dla sąsiednich społeczności żydowskich. Następnie przeniósł się do wiedeńskiej synagogi Or Chadasch (1995-1997). W latach 1997-1998 służył na Arubie (Antyle Holenderskie) w synagodze Beth Israel Joodse Gemeente, a potem w Berlinie między 1998 a 2000 rokiem. Od 2001 działa jako "wolny strzelec".

25 stycznia 2005[1] z okazji 60. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za działalność na rzecz dialogu żydowsko-chrześcijańskiego.

W 2006 powrócił do Wiednia. W University of London napisał doktorat o ostatnim naczelniku kolei w Palestynie, Arthurze Kirbym. W grudniu 2007 uzyskał tytuł doktora filozofii.

Członek sądu rabinackiego działającego dla polskiej społeczności żydów reformowanych Beit Warszawa.

Jest ojcem trojga dzieci: Nechama, Jacoba i Bracha.

Zarząd Beit Polska

Prezes

Marek Jeżowiski

Członek zarządu

Katarzyna Mazurkiewicz

Zarząd Beit Warszawa

Prezes

Marek Jeżowski

Członek zarządu
Członek zarządu

Dominika Zakrzewska-Olędzka

Szace

Izabela Rivka Foremniak

Menachem Mirski

Alina Antoszewska

Henryk Szmuel Kowalski