Darowizna

Wspieraj Beit Polska

Nr konta do wpłat darowizn:
47 1240 1040 1111 0010 3311 7066

Stworzenie współczesnego państwa Izrael było ukoronowaniem żydowskiego dorobku XX wieku. Przywrócenie żydowskiej witalności w Polsce powinno być ukoronowaniem żydowskiego dorobku XXI wieku. To jest nasza misja.

Twój dar wspiera istotną pracę przyjmowania Polaków, których judaizm przetrwał przez ostatnie siedemdziesiąt lat. Dzięki Twojemu wsparciu łączymy się ponownie z narodem żydowskim i pomagamy im stać się współczesnymi Żydami. Twoja hojna darowizna zagwarantuje nauczycielom oraz samej społeczności narzędzia niezbędne do  kontynuowania tej misji. Dziękujemy!