Judaizm Postępowy

Judaizm postępowy to największy ruch religijny w globalnej społeczności żydowskiej, który charakteryzuje się reformą i liberalizmem. Jego korzenie sięgają XVIII i XIX wieku, a jego twórcami byli Moses Mendelssohn, Israel Jacobsohn, Leopold Zunz, Abraham Geiger i Zacharias Frankl. W judaizmie postępowym objawienie nie jest postrzegane jako jednorazowe wydarzenie, podczas którego Mojżesz dosłownie otrzymał Torę (czyli nauki pisemne) oraz wszystkie jej interpretacje (nauki ustne).

Zamiast tego, objawienie jest traktowane jako ciągły proces pochodzący od Boga i przekazywany w sposób dynamiczny i ewolucyjny. Bycie postępowym Żydem oznacza nie tylko poważne podejście do tradycji, ale także reagowanie na współczesne wyzwania społeczne, kulturalne i etyczne.

Beit Polska to organizacja założona w 1995 roku, która oferuje Polakom możliwość poznania judaizmu. Główna gmina, Beit Warszawa, powstała jako odpowiedź na ciekawość i pragnienie doświadczenia żydowskiego. The World/European Union for Progressive Judaism i Friends of Jewish Renewal in Poland współpracowali, aby stworzyć dynamiczny i stale rosnący ruch na terenie całego kraju.

Dziś ludzie z różnych zakątków Polski odkrywają lub uznają swoje żydowskie korzenie. Wielu Polaków nie-Żydów chce również zgłębić judaizm i jego kulturę, ze względu na rosnący szacunek dla polskiej przeszłości.