Modlitwa w Judaizmie Postępowym

Modlitwa w Judaizmie Postępowym

  1. W synagogach organizowanych przez Judaizm Postępowy sala modlitewna jest przestrzenią otwartą (z uwzględnieniem tzw. Arki Przymierza), w której mężczyźni i kobiety siedzą obok siebie podczas modlitw, podczas gdy w synagodze ortodoksyjnej kobiety mają obowiązek zajmować miejsca w specjalnie dla nich wydzielonej części pomieszczenia — oddzielnie od mężczyzn. Przestrzeń przeznaczona dla Arki Przymierza znajduje się tam w części dla mężczyzn, podczas gdy kobiety zasiadają na balkonie lub za specjalną zasłoną (mechicą).
  2. Organizacja przestrzeni synagogi i aranżacja miejsc siedzących w niej jest odzwierciedleniem struktury kultu: kobiety w synagogach Judaizmu Postępowego mają zapewniony równy status pod względem uczestnictwa w nabożeństwie. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni są zaliczani do kworum — dziesięciu dorosłych osób żydowskich (Minian), które są niezbędne do prowadzenia publicznych modłów, mogą podchodzić do Arki Przymierza, czytać ze zwoju Tory, wygłaszać kazania, przewodniczyć modlitwom, wykonywać śpiewane części liturgii, itp. W synagodze ortodoksyjnej kobiety nie uczestniczą w rytuale liturgicznym jako prowadzący, nie mogą czytać ze zwoju Tory, nie mogą prowadzić modlitw, itp. — są jedynie biernymi uczestnikami nabożeństwa.
  3. Zbiór modlitw żydów Postępowych zawiera praktycznie wszystkie zasadnicze elementy obecne w modlitewniku żydowskim od 2000 lat, przy czym główny nacisk jest w nim położony na treści i jakości, a nie ilości. Występuje też szereg różnic formalno-strukturalnych między modlitewnikiem reformowanym a ortodoksyjnym. W tym drugim nie zamieszcza się współczesnych tekstów o charakterze świeckim, podczas gdy modlitewnik reformowany zawiera obok tradycyjnych modlitw także wypisy ze współczesnej literatury i filozofii, które można odczytywać podczas modlitwy. Częstokroć potrzeby i problemy współczesnego życia znajdują odzwierciedlenie w zamieszczonych tam błogosławieństwach i testach medytacyjnych.
  4. Często stylistyka językowa zastosowana w tekstach modlitw jest „genderowo neutralna" lub stosuje język oddający męskie jak i żeńskie przymioty Boga.
  5. Muzyka odgrywa ważną rolę w liturgii modlitewnej Judaizmu Postępowego. Modlitwy są często recytowane czy śpiewane przy akompaniamencie gitary, fortepianu i innych instrumentów. Kontrastuje to z podejściem do modlitwy, jakie reprezentuje Judaizm Ortodoksyjny, który nie dopuszcza stosowania instrumentów muzycznych podczas modlitwy.
  6. Jako że Judaizm Postępowy odrzuca wszelkie wyrazy kastowości w ramach społeczności żydowskiej — nie wyróżniani są potomkowie klasy kapłańskiej (Kohanim), klasy śpiewaków i sług Świątyni (Liwiim), czy wreszcie zwykłych Izraelitów (Israelim).Nabożeństwa związane z obchodami pomniejszych Świąt żydowskich są spójne z praktyką obecną w całym świecie żydowskim, przy czym kładzie się większy nacisk na refleksję, znaczenie religijne i twórcze podejście.

(opracował Rabin Burt Schuman)

Modlitwa w Judaizmie Postępowym tekst