Obrzędy cyklu życia

  1. Żydzi Postępowi wypełniają rytuał obrzezania (B’rit Mila) niemowlęcia płci męskiej w Ósmej dobie życia, zgodnie z powszechną praktyką żydowską, choć związane z obrzędem modlitwy zostały zmodyfikowane pod kątem większego uczestnictwa rodziców i całej społeczności. W odróżnieniu od Żydów Ortodoksyjnych, a w zgodzie z zasadami równouprawnienia wyznawanymi przez Judaizm Postępowy, Żydzi Postępowi przeprowadzają także uroczyste nabożeństwo przyłączenia do Przymierza dla ośmiodniowych córek, z udziałem rodziców i dziadków dziewczynki — z użyciem symboliki Światła.
  2. Ceremonie przeznaczone dla młodzieży w wieku 13 lat (B’ar Micwa) są takie same dla chłopców, jak i dla dziewcząt (w Judaizmie Ortodoksyjnym ceremonie te organizowane są wyłącznie dla chłopców). B’ar Micwa w Judaizmie Postępowym mogą bardziej aktywnie angażować się w prowadzenie modlitw, czytanie ze zwoju Tory i wygłaszanie kazań niż ich ortodoksyjni rówieśnicy.
  3. Małżeństwo pośród Żydów Postępowych jest postrzegane jako związek równych sobie, a nie — jak ujmuje to ortodoksyjny kontrakt małżeński (Ketuba) — jako przeniesienie panny młodej z dominium jej ojca do dominium jej męża. W Judaizmie Postępowym umowa małżeńska jest przede wszystkim wyrazem więzi etycznej i duchowej, a nie dokumentem o charakterze prawnym i finansowym. Oblubieniec i oblubienica zakładają sobie nawzajem na palce obrączki, a oblubienica nie wykonuje obrzędu okrążenia oblubieńca, jak dzieje się to podczas ortodoksyjnej ceremonii ślubnej.
  4. Żydzi Postępowi przestrzegają obyczaje żydowskie związane z pochówkiem i żałobą, przy czym dzieje się to z większą elastycznością, co do tego komu można udzielić żydowskiego pochówku na żydowskim cmentarzu, a proces stwarza warunki do twórczego i aktywnego udziału w nabożeństwie pogrzebowym i modlitwach w domu żałoby.

(opracował Rabin Burt Schuman)