O nas

Beit Polska powstał w 1999 roku z własnym domem modlitwy przy ul. Wiertniczej w Warszawie. Obecnie działa przy ulicy Jasnej 7.

Obok stowarzyszenia kulturalnego Beit Warszawa powstał też związek wyznaniowy Beit Polska.

Jesteśmy gminą reformowana, zrzeszająca zwolenników kierunku nazywanego judaizmem postępowym – dość silnego w wielu krajach świata (USA, Kanada, Niemcy, Holandia i in.). Przed wojną zbliżony kierunek reprezentowali Żydzi skupieni m.in. wokół Wielkiej Synagogi na Tłomackiem (wysadzonej przez Niemców w 1943 r.) i synagog reformowanych w Krakowie, Lwowie i Łodzi.

Nasze towarzystwo organizuje nabożeństwa szabatowe, święta żydowskie zgodnie z zasadami judaizmu postępowego, naukę języka hebrajskiego oraz weekendową szkółkę dla dzieci Szabat Gam Yachad. Życie organizacji wzbogacają liczne wykłady historyków, pogadanki z zaproszonymi gośćmi, koncerty i wystawy malarstwa.

Beit Polska przeprowadza konwersje na judaizm. Wielu członków tej organizacji to osoby, które przyjęły judaizm: zarówno osoby mające żydowskich przodków, jak i niemający takowych.