Webinar Eliyana Adler “Survival on the Margins”

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland prezentuje serię:

Freighted Legacies: The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

Eliyana Adler “Survival on the Margins: Polish Jewish Refugees in the Wartime Soviet Union”

Wprowadzenie w życie porozumienia z sierpnia 1939 roku pomiędzy Niemcami, a Związkiem Radzieckim (pakt Ribbentrop-Mołotow) wymazało Polskę z map Europy. Żydzi z kontrolowanej przez Sowietów części Polski, z których wielu uciekło na wschód lub zostało deportowanych przez władze sowieckie lub po prostu zesłanych do rozległych, niedostepnych regionów Syberii, znaleźli paradoksalne schronienie. Byli daleko od zaplanowanych przez Niemców prześladowań i mordów. Narracja o losie 200 tysiącach polskich uchodźców żydowskich w Związku Sowieckim przez ponad 75 lat pozostawała na marginesie badań nad Holokaustem. Przełomowa praca dr Eliyany Adler otworzyła te obszary nauki dla anglojęzycznych odbiorców.

W Związku Radzieckim schronienie okazało się również trudną ścieżką, obejmującą skąpe jedzenie, ciężką pracę, mróz, choroby, nieodpowiednie schronienie, do tego sam w sobie sowiecki system – wszystko to stanowiło krętą przeszkodę w przetrwaniu. Początkowo żydowscy Polacy byli przwożeni do regionów arktycznych – Syberii, później do innych lokalizacji w Azji Środkowej. Po wojnie pozwolono im wrócić do Polski, gdzie odkryli pełny zakres zniszczeń Holokaustu. W 1946 ci żydowscy Polacy stanowili większość w obozach “Displaced Persons” utworzonych w Niemczech. Ich historia została włączona do głównych narracji o Holokauście.

W proroczym eseju uzupełniającym “What’s in a Name? How Titles Construct and Convey Knowledge about Migrants”, dr Eliyana Adler przedstawia nam trudności i złożoność, z jakimi borykają się ci z nas, którzy starają się zrozumieć okrężne, powrotne ścieżki polskich żydowskich uchodźców. Przełomowe badania dr Eliyany Adler opierają się na wciąż skromnych i trudno dostępnych źródłach archiwalnych z czasów sowieckich, ale na pierwszy plan wysuwane są wspomnienia ocalałych. Praca Adler stawia nas przed kilkoma pytaniami: jak rozumiemy Holokaust? Co to znaczy być ocalałym? Pozostaje nam zrozumieć i zastanowić się nad paradoksami historii.

********************************************************************
LINKI:

THE CULTURE AND HISTORY OF JEWISH INTERACTIONS IN POLAND
https://www.jewishrenewalinpoland.com/freighted-legacies/

TUTAJ MOŻESZ ZAKUPIĆ KSIĄŻKĘ
https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674988026

FRAGMENT książki SURVIVAL ON THE MARGINS w języku angielskim
https://www.jewishrenewalinpoland.com/wp-content/uploads/2022/03/Adler-Intro.pdf

FRAGMENT książki SURVIVAL ON THE MARGINS w języku polskim
https://www.jewishrenewalinpoland.com/wp-content/uploads/2022/03/Introduction_Adler_POL.pdf

DAROWIZNA:

Wspieraj Beit Polska
Beit Polska – Związek Postępowych Gmin Żydowskich
nr konta: 47 1240 1040 1111 0010 3311 7066
Bank Pekao S.A.
Tytuł: Darowizna na cele statutowe
PAYPAL
Związek wyznaniowy Beit Polska
paypal.me/BeitPolska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *