Żądło i miód

Beit Polska and Friends of Jewish Renewal in Poland prezentują nową serię

Freighted Legacies:The Culture and History of Jewish Interactions in Poland

“Żądło i miód” książka autorstwa rabina Waltera Rothschilda,

Webimar z udziałem rabina Alana Iserem, dr. Leny Magnone i Mirosława Patalon

Kompleksowe wprowadzenie do judaizmu w języku polskim… czy jest taka potrzeba? “Żądło i miód” ukażą się w języku polskim. Projekt ten otwiera się na ludzi ciekawych współczesnego judaizmu, zarówno jego zasług, jak i zmagań.

O prelegentach:
Rabin Walter Rothschild ma ogromne doświadczenie w nauczaniu judaizmu w kontekście europejskim i był rabinem wizytującym Beit Polska i wielu innych społeczności. Więcjej o książce  rabina Rothschilda do znalezienia w tym miejscu : https://www.jewishrenewalinpoland.com/the-honey-and-the-sting/

Rabin Alan Iser jest wykładowcą religioznawstwa i teologii na kilku seminariach katolickich w Filadelfii. Jest byłym rabinem kongregacyjnym i kilkakrotnie odwiedzał Polskę jako rabin wizytujący.

Lena Magnone jest adiunktem na Uniwersytecie Warszawskimi gdzie zajmuje się historią kultury.

Mirosław Patalon jest profesorem zwyczajnym nauk społecznych na Uniwersytecie Gdańskim od 2011 roku.