Nabożeństwo Jom Kipur | Yom Kippur Prayer 2018

Nabożeństwo Jom Kipur 18.09. 2018 Synagoga Beit Polska Kongregacja Beit Warszawa

Prowadzone przez Rabina Waltera Rothschilda oraz  Szaca Henryka Szmuela Kowalskiego

Yom Kippur Prayer 18.09.2018, Beit Poland Synagogue, Beit Warszawa Congregation

Rabbi Walter Rothschild with  Shatz Henryk Szmuel Kowalski